De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van een lage pH in Recirculatie Aquacultuur Systemen (RAS) op de groei en fysiologie van tong (Solea solea)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het effect van een lage pH in Recirculatie Aquacultuur Systemen (RAS) op de groei en fysiologie van tong (Solea solea)

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Nederlandse aquacultuur maakt hoofdzakelijk gebruik van recirculatiesystemen (Recirculating Aquaculture Systems, afgekort RAS). Eén van de belangrijkste redenen voor het gebruik van recirculatiesystemen zijn de klimatologische omstandigheden in Nederland. Het hergebruik en zuiveren van water in RAS bespaart energie en water.

De effecten van de verschillende aspecten van de waterkwaliteit en kweekomstandigheden, zoals temperatuur, zuurstofgehalte, bezettingsgraad en licht regime zijn in detail onderzocht maar is er weinig bekend over de effecten van lage pH-waarden op de groei en fysiologie van mariene vissoorten en in het speciaal tong (Solea solea).
Het is gebruikelijk voor commerciële palingkwekerijen om te opereren bij een lage pH-waarde. Een lage pH-waarde werkt preventief tegen parasieten en infecties, dit resulteert in een hogere productie. Mariene soorten hebben echter van nature niet met gradiënten en schommelingen in de pH te maken, in tegenstelling tot de zoetwater en katadrome vissoorten. Het is dus van belang te onderzoeken wat de effecten van pH verlaging op de groei en fysiologie van tong zijn. Indien de lage pH geen negatief effect heeft op het welzijn van de tong en het voordelen levert ten opzichte van de parasietenlast kunnen tongen gekweekt worden bij een lage pH met een hogere productie.

Om inzicht te krijgen in de effecten van de pH verlaging zijn experimenten uitgevoerd met 6 identieke RAS systemen op verschillende pH-waarde, namelijk drie systemen op pH 5 welke wordt gebruikt bij commerciële palingkwekerijen en drie systemen op pH 7 de meest voorkomende pH-waarde bij zeeviskwekerijen. De experimentele periode bedroeg 39 dagen en op de eerst en laatste dag van het experiment zijn de vissen bemonsterd voor productie en fysiologische parameters.

De pH-waarde is op natuurlijke wijze met behulp van nitrificatie naar 5,5 en 7 gebracht. De waterkwaliteitsparameters hebben geen invloed gehad op de resultaten van de metingen aan de tongen. Bij aanvang van het experiment werd het kweekwater snel troebel en mistig, bij de pH 7 behandelingen trok dit na een aantal dagen weer weg. De pH 5 behandelingen verslechterde de doorzicht.
De voedselopname tijdens de experimentele periode bij beide behandelingen was zeer slecht. Tijdens de experimentele periode ontstond er acute mortaliteit in 4 van de 6 bakken met een totale mortaliteit per bak van 38 tongen binnen 2 dagen. Deze mortaliteit was niet afhankelijk van de behandeling.
In één bak van beide behandelingen is tijdens de eindbemonstering Edwardsiella tarda geconstateerd. De mortaliteit kan veroorzaakt worden door de ziekte in combinatie met de lage hematocrietgehalten van kweektong. De tongen zijn in de experimentele periode in staat geweest om de pH van het bloed op peil te houden ongeacht de pH-waarde van het externe milieu. Wel is tijdens de experimentele periode het waterstofcarbonaatgehalte in het bloed gedaald. Deze daling was bij de pH 5 behandeling vele malen groter dan de pH 7 behandeling. Tijdens de experimentele periode is de tong in staat geweest om met het waterstofcarbonaatgehalte de pH van het bloed op peil te houden bij een extern milieu met een pH-waarde van 5 of de tong ook in staat is dit te handhaven op langere termijn is niet bekend.
De pH 5 groep heeft tijdens de experimentele periode een verhoogd glucosegehalte wat duidt op stress. Indien naar de effecten van pH 5 gekeken wil worden dient het experiment over een langere periode te worden uitgevoerd.

De resultaten van dit experiment kunnen dus niet aantonen wat het effect van een lage pH in RAS op de groei en fysiologie van tong is. Vanwege de ziekte en mortaliteit kon het experiment niet langer doorlopen, maar er zijn aanwijzingen dat de negatieve fysiologische effecten van de lage pH op langere termijn wel tot uiting komen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerWageningen IMARES, IJmuiden
Datum2010-02-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk