De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Belevingsgerichte zorg

bij dementerenden op kleinschalige woonvormen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Belevingsgerichte zorg

bij dementerenden op kleinschalige woonvormen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Woonzorgcentrum Emmaus, te IJzendijke, gaat in de toekomst een verpleegunit voor dementerende bewoners opstarten en heeft als visie 'belevingsgerichte zorg'. Om te weten te komen hoe belevingsgerichte zorg toegepast kan worden op de toekomstige verpleegunit van Woonzorgcentrum Emmaus, wordt onderzocht welke beleving zorgprofessionals hebben over hoe belevingsgericht werken tot uitvoer kan komen op kleinschalige woonvormen voor dementerende zorgvragers.

In het eerste hoofdstuk wordt er uitgebreid aandacht besteedt aan essentiële achtergrondinformatie. Allereerst wordt inzichtelijk gemaakt welke stadia het dementeringsproces heeft, wat de prevalentie van dementie is en welke zorgproblemen vaak voor komen. Daarna wordt uitleg gegeven over de benaderingswijzen naar ouderen met een dementie, waarbij wordt afgesloten met belevingsgerichte zorg.

De reden van het uitvoeren van dit onderzoek wordt in hoofdstuk twee beschreven. Tegenwoordig bestaan veel verschillende benaderingswijzen voor dementerenden. Het is niet duidelijk welke benaderingswijze ook werkelijk worden toegepast in de praktijk en of dementerenden hierdoor ook minder probleemgedrag vertonen. Daarom wordt nu onderzocht hoe deze bestaande benaderingsvormen tot uiting komen in de praktijk.
Hierdoor wordt duidelijk hoe belevingsgerichte zorg toegepast kan worden op de toekomstige verpleegunit van Woonzorgcentrum Emmaus.

De methode van het onderzoek wordt beschreven in hoofdstuk drie. De beschrijving van de populatie die heeft meegewerkt aan het onderzoek en hoe de dataverzameling heeft plaatsgevonden is hier te lezen. Vervolgens wordt beschreven hoe de verkregen gegevens werd geanalyseerd en tot slot wordt de betrouwbaarheid en geldigheid van het onderzoek besproken.

In het vierde hoofdstuk worden de resultaten beschreven die voortkomen uit de interviews. De resultaten worden weergegeven per interview, zo wordt een duidelijk beeld gekregen van de werkwijze van iedere kleinschalige woonvorm. De topics 'visie', 'benaderingswijze', 'probleemgedrag' en 'omgeving' vormen de beleving van zorgprofessionals over de tot uiting komen van belevingsgerichte zorg in kleinschalige woonvormen. Na het benoemen van de resultaten wordt een samenvatting gegeven van de overeenkomsten en verschillen van de vijf verschillende kleinschalige woonvormen.

De belangrijkste resultaten van het uitgevoerde praktijkonderzoek worden geconfronteerd met de resultaten die uit de theoretische analyse naar voren zijn gekomen. Deze resultaten zijn te vinden in hoofdstuk vijf.

Om duidelijke conclusies te kunnen trekken worden ze beschreven aan de hand van de vier belangrijke topics die uiteindelijk uitwijzen hoe, in de beleving volgens zorgprofessionals, belevingsgerichte zorg tot uiting komt op kleinschalige woonvormen voor dementerenden zorgvragers. Deze conclusies worden weergegeven in hoofdstuk zes. Aan de hand van de conclusies worden aanbevelingen geformuleerd; naar theorie, praktijk en verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersWoonzorgcentrum Emmaus, IJzendijke
Datum2011-06-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk