De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gedragsverandering van cliënten in schuldbemiddeling gemeente Spijkenisse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gedragsverandering van cliënten in schuldbemiddeling gemeente Spijkenisse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Spijkenisse, afdeling
schuldbemiddeling. Mensen met financiële problemen kunnen bij deze afdeling terecht om te
worden geholpen. Op het moment dat een cliënt zich aanmeldt wordt er gekeken of het nodig is
een minnelijk schuldbemiddelingstraject op te zetten of dat een adviesgesprek voldoende is om
de financiële problemen van de cliënt weer op orde te krijgen. Zodra een cliënt een aanbod
krijgt op schuldbemiddeling, is het belangrijk dat hij (weer) zelfredzaam wordt op het gebied
van de huishoudelijke financiën. Een verplicht onderdeel bij het minnelijk
schuldbemiddelingstraject is de budgetcursus. Hierbij leren zij hoe zij met hun huishoudelijke
financiën moeten omgaan. Maar is dit voldoende om gedragsverandering bij de cliënt te
bewerkstelligen, zodat zij geen terugval krijgen zodra zij het minnelijk
schuldbemiddelingstraject succesvol hebben doorlopen?
De onderzoeksvraag die in dit onderzoek centraal staat is als volgt:
'Wat hebben de cliënten, die een budgetcursus volgen via de gemeente Spijkenisse, nodig om
gedragsverandering te bewerkstelligen?'
Om antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraag, is er een viertal deelvragen opgesteld:
– Wat zijn volgens de cliënten, die de budgetcursus volgen, werkzame- en niet-werkzame
factoren?
– Wat zijn de knelpunten voor cliënten betreffende de omgang met geld?
– Wat zouden cliënten, die de budgetcursus volgen via de gemeente Spijkenisse nog meer
wensen om hun zelfredzaamheid op financieel gebied beter te ontwikkelen?
– Wat verwachten de klantmanagers, die werkzaam zijn bij de gemeente Spijkenisse, dat nodig
is om gedragsverandering te bewerkstelligen bij cliënten?
Dit betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij wordt ingegaan op de wensen, ervaringen en
behoeften van cliënten die een minnelijk traject volgen bij de gemeente Spijkenisse. Tevens zijn
er, naast cliënten, een aantal klantmanagers geïnterviewd. Ten eerste is er een literatuurstudie
gedaan met daaropvolgend twaalf semigestructureerde interviews. Deze interviews hebben
plaatsgevonden met zes cliënten en zes klantmanagers. De resultaten van de interviews zijn
nadien vergeleken met de gevonden literatuur.
Uit het gedane onderzoek kan worden geconcludeerd dat er nog enige aanpassingen behoeven
om gedragsverandering te kunnen bewerkstelligen bij cliënten, zodat zij in de toekomst
financieel zelfredzaam zijn. Bij de aanmelding zal er in beginsel de motivatie van de cliënt
moeten worden besproken, daar dit noodzakelijk is voor het beoogde doel. Doordat
gedragsverandering een intensief proces betreft zal er door meerdere partijen begeleiding
dienen te worden gegeven en zullen deze nauw met elkaar samen moeten werken. Tot slot is er
aanbevolen een nazorgtraject op te zetten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGemeente Spijkenisse
Datum2014-06-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk