De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwikkeling en integratie duurzaamheid binnen Istimewa Elektro

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwikkeling en integratie duurzaamheid binnen Istimewa Elektro

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Istimewa Elektro is een elektrotechnisch installatie bedrijf dat al sinds 1971 actief is in de elektrotechniek. Istimewa Elektro is actief in de volgende markten; Industrie, Offshore industrie, Infrastructuur, Water&Milieu en Utiliteit. De activiteiten binnen deze markten spitsen zich toe op inspectie, advies, integraal ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer van elektrotechnische- en besturinginstallaties
Het doel van het onderzoek is het identificeren en in kaart brengen van aspecten binnen Istimewa Elektro op het gebied van duurzaamheid om deze vervolgens te toetsen aan de eisen, wensen en verwachtingen van opdrachtgevers en de eigen organisatie. Daarnaast zullen 2 veel gebruikte tools worden uitgewerkt om CO2 uitstoot in beeld te brengen. Binnen het onderzoek zal gekeken worden naar het financiële plaatje van de CO2 prestatieladder, om aan te geven wat de kosten en baten zijn bij invoering van de CO2 prestatieladder. Uit het onderzoek zullen tenslotte beleidsrichtlijnen en -maatregelen naar voren moeten komen die een aanzet geven tot een nog te formuleren duurzaamheidbeleid.
Doormiddel van deskresearch zal informatie worden verzameld om de CO2-footprint en milieubarometer in te vullen en om de nulsituatie te bepalen. Om vast te stellen welke maatregelen er al worden genomen op het gebied van duurzaamheid zullen diepte-interviews plaats vinden met medewerkers van Istimewa Elektro om de nulsituatie te beschrijven. Naast diepte interviews met medewerkers van Istimewa Elektro zullen er ook gesprekken plaatsvinden met opdrachtgevers, om te bepalen wat zij voor eisen, wensen en verwachtingen hebben richting Istimewa Elektro op het gebied van duurzaamheid.
Duurzaamheid wordt omschreven als het bestendig omgaan met de hulpbronnen waarmee de welvaart wordt voortgebracht. Grondstoffen kunnen namelijk opraken, en zowel de opnamecapaciteit van de atmosfeer als de natuur kent haar grenzen.
Uit berekeningen van de CO2-footprint komt naar voren dat elektriciteitgebruik en het wagenpark samen zorgen voor 88% van de veroorzaakte CO2 uitstoot. Daarnaast blijkt uit interviews dat er vooral behoeft is om het afvalgebruik, elektriciteitgebruik en de uitstoot van het wagenpark in kaart te brengen en te reduceren.
In het rapport zijn de volgende mogelijke maatregelen uitgewerkt: Invoering CO2 prestatieladder, ISO 14001, Energiehuishouding, Aanpassen gedeelte kantoor energieneutraal en CO2 uitstoot wagenpark. Door deze maatregelen uit te voeren, dit zal een meerjarenplan zijn, pak je duurzaamheid aan op de belangrijkste aspecten van het domein planet
Het advies richting Istimewa Elektro is om bij de ontwikkeling, implementatie en integratie van duurzaamheid binnen het beleid en de bedrijfsvoering, gebruik te gaan maken van de CO2 prestatieladder als leidraad. De keuze voor de CO2-prestatieladder als belangrijkste middel om duurzaamheid uit te dragen komt voort uit de vraag vanuit opdrachtgevers en de mogelijkheden die de prestatieladder biedt om duurzaamheid op alle facetten aan te pakken. De genoemde maatregelen kunnen hier uitermate goed voor gebruikt worden en dienen als onderdeel van het reductiebeleid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersIstimewa Elektro, Vlissingen
Datum2011-07-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk