De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

MS… grens aan de kinderwens?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

MS… grens aan de kinderwens?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is informatie verzamelen over de ervaring van vrouwen met Multipele Sclerose, wanneer zij een kinderwens hebben en deze voort willen laten vloeien in het moederschap.
De centrale probleemstelling van dit onderzoek is als volgt:
Hoe ervaren vrouwen in Nederland met Multipele Sclerose de weg naar het moederschap?

De verschillende deelvragen die daarbij horen hebben betrekking tot de ervaring van de professionele hulpverlening, het ervaren van steun, het ervaren van gezondheidsproblemen en het ervaren van het moederschap.

Het betreft een kwalitatief, beschrijvend onderzoek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een eigen ontworpen meetinstrument, namelijk een topiclijst, welke vooraf gecontroleerd is middels een peer review. Door middel van een selecte steeproef en het sneeuwbaleffect is er een onderzoekspopulatie van zes personen bekomen die bestaat uit Nederlandse vrouwen met MS die kinderen hebben gekregen of nog op weg zijn naar het moederschap.
De verkregen resultaten laten zien dat de ervaring van vrouwen met MS op weg naar het moederschap blijkt samen te hangen met een aantal thema's: kinderwens, steun, gezondheid, professionele hulpverlening, moederschap en coping. Hoe de vrouw met MS de weg naar het moederschap ervaart verschilt van persoon tot persoon en is afhankelijk van de persoonlijke ervaring binnen de eerder benoemde thema's.
In de periode rondom het hebben van een kinderwens blijken alle vrouwen stil te staan bij het toekomstbeeld, waarop de neuroloog enige invloed kan hebben. De behoefte aan sociale steun is klein in deze periode, maar blijkt groter te worden wanneer men eenmaal zwanger is. Daarnaast is er na de bevalling behoefte aan instrumentele steun.
In het pad op weg naar het moederschap speelt niet iedere neuroloog voldoende in op de wensen en behoeften van zijn of haar patiënte. De gynaecoloog en verloskundige lijken hier beter op te scoren, maar blijken theoretisch minder goed onderbouwd te zijn.
De gezondheid van de vrouwen met MS wordt door eenieder zeer verschillend ervaren. Deze ervaring hangt sterk samen met de al dan niet aanwezig gezondheidsklachten en emoties. De vrouwen zien hun ziekte absoluut niet als een beperking naar hun kinderen toe. Ze worden juist creatiever en verleggen hun grenzen.
De vrouwen gebruiken twee copingstijlen namelijk het vluchtmechanisme en het vechtmechanisme. Het vluchtmechanisme komt het meest naar voren wanneer men over de toekomst nadenkt.
De relatief kleine onderzoekspopulatie, het gebruik van een zelfontworpen meetinstrument alsmede de afwezigheid van relevante literatuur waarmee vergeleken kan worden, zijn punten waar rekening mee moet worden gehouden bij het interpreteren van de verkregen resultaten.
Bij het voorzichtig interpreteren van de resultaten blijkt dat Multipele Sclerose veelal nog medisch en technisch wordt benaderd. Er blijkt nog onvoldoende aandacht te zijn voor belevingsgerichte zorg.
Tot slot zijn de aanbevelingen die worden gedaan gericht op de theorie de praktijk en op verder onderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2010-02-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk