De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Psychiatrie in het ziekenhuis: MIJ EEN ZORG?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Psychiatrie in het ziekenhuis: MIJ EEN ZORG?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding
De aanleiding voor dit onderzoek is de ontevredenheid onder de verpleegkundigen bij de omgang met psychiatrische patiënten, tevens een actueel onderwerp. Op het werk en in de literatuur komt telkens naar voor dat de verpleegkundigen en verzorgenden zich onbekwaam voelen. Ook is de Inspectie voor de Gezondheidszorg bezig met het ontwikkelen van protocollen voor de omgang met patiënten met psychiatrische problematiek. De onderzoeksvraag is als volgt: ‘In hoeverre zijn verpleegkundigen voorbereid op het verplegen en verzorgen van patiënten met psychiatrische problematiek op de algemene afdelingen in het Admiraal de Ruyter ziekenhuis te Goes?’
Methode
Er is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd met als meetinstrument een zelfontworpen enquête. Door middel van het uitvoeren van een literatuurstudie en het uitzetten van de enquêtes zijn de resultaten verkregen. De verzamelde gegevens zijn geanalyseerd. De enquêtes zijn uitgezet onder 130 respondenten. Er zijn slechts 44 enquêtes ingevuld wat resulteert in een respons van 34%. De gegevens zijn ingevoerd en geanalyseerd in het statistiek programma ‘Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)’.
Resultaten
Uit de resultaten blijkt dat 25% van de respondenten zich onbekwaam voelt bij het verplegen van patiënten met psychiatrische problematiek. 75% van de respondenten heeft behoefte aan overname van deze patiënten door de medisch psychiatrische unit (MPU) of psychiatrische afdeling van het algemeen ziekenhuis (PAAZ). 56,8% van de respondenten heeft behoefte aan meer opleidingen en cursussen. Een aantal respondenten (n=15) geeft aan dat zij onvoldoende geïnformeerd worden door de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) of de psychiater.
Discussie
Voor dit onderzoek is een zelfontworpen enquête gebruikt. Voor de samenstelling van de enquête is literatuur en de mening van deskundigen gebruikt. Dit verhoogt de validiteit van het onderzoek.
De respons van het onderzoek was 34%, wat resulteert in onbetrouwbare resultaten. Tijdens het analyseren van de resultaten viel op dat de hoofdvraag niet goed wordt beantwoord door de enquête. Er komen wel veel nuttige en verschillende resultaten uit het onderzoek, dit resulteert in veel aanbevelingen.
Conclusie
Er kan geconcludeerd worden dat er nog steeds een gevoel van onbekwaamheid is onder de verpleegkundigen/verzorgenden bij het verplegen van patiënten met psychiatrische problematiek. Zij geven aan meer behoefte te hebben aan scholing en overname van de zorg voor deze patiënten. Ook is er ontevredenheid op de afdelingen over de samenwerking met de GGZ-instellingen of verzorgers van de patiënt.
Aanbevelingen
Om de respondenten in hun behoefte te voorzien en de kennis te vergroten kan er scholing aangeboden worden. Dit kan betrekking hebben op het bieden van handvatten m.b.t. de omgang met patiënten met psychiatrische problematiek. Ook kunnen er protocollen ontwikkeld worden waardoor er meer duidelijkheid is bij de verpleging van deze groep patiënten. Andere aanbevelingen zijn de communicatie verbeteren tussen de GGZ-instellingen en het ziekenhuis en het uitvoeren van vervolgonderzoek.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, Goes
Datum2014-08-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk