De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerrapport Metaloterm Ontop B.V.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerrapport Metaloterm Ontop B.V.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Een bedrijf wil de klant in zijn/haar behoefte(n) voorzien. Dit is ook het geval bij Metaloterm Ontop B.V., de meest ervaren Europees specialist op het gebied van rookgasafvoersystemen. In dit onderzoek is de relatie tussen het magazijn en de uitleverperformance in kaart gebracht. De uitleverperformance is binnen dit bedrijf een toonaangevende indicator voor de leverbetrouwbaarheid. In het onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

“Welke magazijn gerelateerde processen hebben momenteel een nadelig effect op de te behalen norm van de uitleverperformance (95%) en welke mogelijke oplossingen, verbeteringen en veranderingen kunnen leiden tot het behalen en/of verbeteren van de vastgestelde norm van de uitleverperformance?”

De bovenstaande onderzoeksvraag is onderverdeeld in deelvragen die zijn benaderd, geanalyseerd en uitgewerkt op basis van onderzoeksmethodieken, interne bedrijfsgegevens en wetenschappelijke literatuurstukken. Uit onderzoeksresultaten is gebleken dat problemen binnen het magazijn van Metaloterm Ontop B.V. invloed kunnen uitoefenen op de uitleverperformance.

De huidige magazijnindeling is niet effectief en efficiënt. Door foutieve locaties van artikelen, de differentiatie van opslagmiddelen en de splitsing in twee magazijnen, vindt er onnodig veel handling plaats en wordt de beschikbare ruimte niet optimaal benut. Dit leidt tot langere doorlooptijden, hogere kosten en een nadelig effect op de uitleverperformance. Tevens belemmert de magazijnindeling de voorbereidende- en uitvoerende werkzaamheden van het orderpickproces.

Het op- en overslaan van projectmatige orders is een proces, dat kampt met ruimtegebrek en gebrekkige informatie- en communicatiestromen. Dit heeft een negatieve werking op de uitleverperformance, het imago van Ontop B.V. en de tevredenheid van de klant.

Het hoog- en laagseizoen van Ontop B.V. heeft een negatieve invloed op de uitleverperformance. Tijdens het hoogseizoen worden er 5% meer orders te laat uitgeleverd dan in het laagseizoen. De problematieken binnen het magazijn hebben dus een negatieve werking op de uitleverperformance, maar aan de andere kant liggen er kansen en mogelijkheden om de invloed van het magazijn op de uitleverperformance te verbeteren.

In de huidige magazijngerelateerde processen valt tijd te winnen als er vastigheid in de werkplekken en werkwijzen wordt gecreëerd. De vastigheid vermijdt fouten en tijdverspillingen en zorgt voor gestructureerde werkwijzen en werkplekken die de uitleverperformance kunnen verbeteren. Eveneens is het verstandig om time slots bij het laden en lossen van goederen te hanteren. Hierdoor beschikken de medewerkers tijdens de expeditie over een duidelijke planning en is het expeditie- proces van Ontop B.V. niet meer afhankelijk van de aankomsttijden van externe vervoerders.

Een verandering van de huidige magazijnindeling zal eveneens leiden tot een verbetering van de uitleverperformance. Indien het magazijn geoptimaliseerd is, wordt er enorm veel tijd bespaard tijdens magazijngerelateerde processen. Bovendien kan het opslaan en/of verzamelen van
projectmatige orders in één afgesloten ruimte en het optimaliseren van klantspecifieke informatie- en communicatiestromen van projectorders leiden tot een verbetering van de uitleverperformance.

Door de toenemende werkdruk in het hoogseizoen kan het inzetten van flexibel- en/of multifunctioneel personeel tijdens deze periode leiden tot een verbetering van de uitleverperformance. Doordat dit verslag de (problematieken van de) huidige situatie weergeeft, is een vervolgonderzoek benodigd om oplossingpunten daadwerkelijk uit te kunnen voeren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingLogistics Engineering
AfdelingDe Ruyter Academie
PartnersMetaloterm Ontop B.V., Middelburg
Datum2014-08-29
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk