De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezamenlijk sterker?

wat verwacht de burger van de gemeente Tholen in deze veranderende

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezamenlijk sterker?

wat verwacht de burger van de gemeente Tholen in deze veranderende

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds jaar en dag heeft de gemeente altijd het idee gehad dat zij altijd wist wat goed
was voor de burger en wat de burger wilde. Nu anno 2014 wordt de vraag steeds
vaker gesteld in hoeverre dit nog klopt. Met de opkomst van internet en de vele
mogelijkheden om informatie op te zoeken is de burger aan het veranderen.
Wanneer hier naar gekeken wordt is het vreemd dat de ambtenaar zijn werkwijze niet
aanpast aan de burger. Met de veranderende taak van de gemeente in het sociale
domein is het goed stil te staan bij de taak van de ambtenaar. Om deze reden heeft
de gemeente Tholen opdracht gegeven om een onderzoek te starten naar: Wat
verwacht de Thoolse burger van de ambtenaren van de gemeente Tholen? Daarbij
speelt ook dat er veel aan het veranderen is in het sociale domein. Met de
decentralisaties van de Jeugdzorgwet en de Algemene Wet Bijzondere Bijstand
(AWBZ) naar de gemeente wordt er een nieuwe taak weggelegd bij de gemeente.
Momenteel wordt er gewerkt aan de beleidsregels voor de gemeente Tholen. Deze
beleidsregels moeten van kracht zijn op 1 januari 2015. Met de komst van deze
decentralisaties wordt het steeds moeilijker voor de burger om de weg te vinden in
het sociale domein. Met deze verandering is het goed stil te staan bij hoe de
ambtenaar de burger kan ondersteunen in zijn zoektocht. Doordat het onderzoek in
het sociale domein wordt gehouden is het onderzoek specifiek gericht op de Wmoconsulenten,
zij zijn een groep ambtenaren die met hun werkzaamheden al actief zijn
in het sociale domein.
Als centrale onderzoeksvraag wordt in dit onderzoeksverslag, “Op welke manier
kunnen Wmo-consulenten van de gemeente Tholen hun burgers ondersteunen in
deze veranderende samenleving?” gesteld.
Om tot een beantwoording van deze vraag te komen zijn de volgende deelvragen
opgesteld:
· Hoe ervaart de burger zijn plaats in de samenleving?
· Welke rol speelt het netwerk voor de burger?
· Welke mogelijkheden ziet de burger om te participeren in zijn samenleving?
· Welke verwachting heeft de burger van de Wmo-Consulenten?
Uit de interviews blijkt dat burgers goed kunnen aangeven wat hun plaats is in de
maatschappij. De rol die ze spelen in het netwerk en wat het netwerk voor de burger
kan doen is moeilijker aan te geven. Wel komt naar voren dat kortdurende
hulpvragen over het algemeen binnen het netwerk zelf op te lossen zijn. Hierbij is
het wel belangrijk dat de mogelijkheden van de burger en zijn netwerk duidelijk zijn.
Burgers die geïnterviewd zijn geven aan dat zij het niet direct nodig vinden dat ze
participeren in de samenleving. Opvallend is wel dat deze burgers een verplichte
participatie voor mensen in de bijstand goed vinden. Wanneer dit wordt ingezet
binnen de Wmo, geven de burgers aan dat dit geen mogelijkheid is. Als motivatie
wordt aangegeven dat dit komt door de beperkingen die de burgers hebben. Om
meer de mogelijkheden te kunnen benutten van de burgers worden er vanuit het
onderzoek een aantal aanbevelingen gedaan. Een van deze aanbevelingen is het
gebruik van het participatiewiel binnen het sociale domein van de gemeente. Op
deze manier wordt inzichtelijk gemaakt in welke onderdelen van het domein de
burger ondersteuning nodig heeft en in welk domein hij mogelijkheden heeft om het
verder te participeren in de maatschappij. Van de aanbevelingen die gedaan worden
vanuit het onderzoek is het gebruik van het Participatiewiel een aanbeveling die
aansluit bij de veranderingen binnen het sociale domein van de gemeente.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersGemeente Tholen
Datum2014-06-11
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk