De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

COS Zeeland in de CO(s)municatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

COS Zeeland in de CO(s)municatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

COS Zeeland heeft aan de student gevraagd om onderzoek te verrichten naar de inzet van social media in de corporate en de project- en programmacommunicatie. COS Zeeland wil weten wat de mogelijkheden zijn voor de inzet van social media.
Probleemstelling
COS Zeeland ziet dat steeds meer organisaties actief worden op social media. Het is duidelijk dat sommige van die organisaties baat hebben bij de inzet van social media. Er is echter niet duidelijk voor COS Zeeland hoe social media kunnen worden ingezet en welke social media daarvoor kunnen worden gebruikt. COS Zeeland wil graag weten wat de organisatie kan bereiken met de inzet van social media.

Centrale vraag
Aan de hand van de probleemstelling is de volgende vraag geformuleerd:

' Hoe kan COS Zeeland social media inzetten in zowel de corporate- als de project- en programmacommunicatie? '

Werkwijze
Het onderzoek bestaat uit een bedrijfsonderzoek, literatuurstudie, een experimenteel onderzoek en interviews. Het bedrijfsonderzoek is uitgevoerd om de organisatie COS Zeeland onder de loep te nemen. Voor het bedrijfsonderzoek is met medewerkers gesproken en is bedrijfsliteratuur doorgenomen. In het bedrijfsonderzoek is gekeken naar de missie & visie, doelgroepen, activiteiten en programma's, de bedrijfsstructuur, financiën en de communicatievisie. Na afronding van het bedrijfsonderzoek volgt de literatuurstudie. In het literatuuronderzoek is aan de hand van vakliteratuur, artikelen, het bijwonen van evenementen en presentaties onderzoek gedaan. In de literatuurstudie is onderzoek gedaan naar: corporate communicatie, interne communicatie, project- & programmacommunicatie, de moderne (netwerk)maatschappij, de mens en social media, organisaties en social media, social media monitoring en de verschillende social media. Na de literatuurstudie volgen de afgenomen interviews. De interviews geven inzicht in hoe bedrijven nu met social media omgaan. De interviews zijn onderverdeeld in vier groepen: organisaties die in dezelfde sector opereren als COS Zeeland, doelgroep organisaties, programma gerelateerde organisaties en specialisten. Als laatste onderdeel van de scriptie volgt een experimenteel onderzoek waarin social media worden opgezet en getest. Elk onderdeel geeft antwoord op een eigen set met deelvragen. De antwoorden op de deelvragen geven het inzicht dat nodig is om een goed advies te kunnen schrijven.

Conclusies
Social media kunnen een bijdrage leveren aan de corporate communicatie en de project- en programmacommunicatie voor COS Zeeland. Social media bieden de mogelijkheid om de zichtbaarheid en vindbaarheid te vergroten, aanwezig te zijn op de plekken waar de doelgroep zich bevind, een actief imago te bewerkstelligen, een groot publiek aan te spreken, stelselmatig naar buiten te treden, een duidelijker gezicht voor de organisatie te creëren, meer bezoekers naar de website te genereren, stakeholders te informeren, online een gemeenschap te vormen, in te spelen op negatieve en positieve berichten en persoonlijk te communiceren. COS Zeeland heeft interessante en leuke informatie om te communiceren om social media te vullen met inhoud. De decentrale organisatie van de communicatie past goed bij de inzet van social media. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor de eigen programma's waardoor de lijnen kort zijn. De organisatiestructuur van de programma's, waarbij verschillende organisaties samenwerken maar niet onderdeel zijn van een geheel, maakt het lastig om een helder beleid te schrijven voor de inzet van social media.
Aanbevelingen
COS Zeeland wordt aanbevolen social media in te zetten. COS Zeeland zal een beleidsplan moeten schrijven voor het gebruik van social media. Voor het schrijven van een beleid is het verstandig om aan tafel te gaan zitten met COS Brabant omdat COS Zeeland hiermee in een fusietraject ligt. Daarnaast is het goed om af te stemmen met COS Gelderland en COS Brabant in welke vorm het social media beleid voor gedeelde programma's kan worden geschreven. COS Zeeland kan het beste in het gebruik van de social media onderscheid te maken tussen de corporate en projectcommunicatie. Zo zal de corporate communicatie het totaalpakket aan communicatie omvatten en de projectcommunicatie zich puur richten op informatie over de afzonderlijke projecten. Het is goed om voor programma afzonderlijke social media op te zetten. De organisatie van de social media dient decentraal te worden opgezet. Dit past het best bij de organisatie en bij social media. Op deze manier is kennis dicht bij de bron. Om intern de verandering door te voeren kan worden gewerkt met een social media kalender. Deze kan extern vastigheid bieden bij het eigen maken van het gebruik van social media. Indien social media worden ingezet moeten deze actief en continue worden ingezet.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersCOS Zeeland, Goes
Datum2012-08-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk