De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mogelijke opzet Centrum voor Ondernemerschap in Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mogelijke opzet Centrum voor Ondernemerschap in Zeeland

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek naar de opzet van een Centrum voor Ondernemerschap heeft plaatsgevonden in opdracht van het lectoraat Ondernemen en Innoveren van de Hogeschool Zeeland en is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Techno Centrum Zeeland. Aanleiding voor dit onderzoek is de algemene tendens in Nederland om het ondernemersklimaat te verbeteren. In dit onderzoek zal de volgende probleemstelling dan ook centraal staan: "In welke vorm dient in Zeeland het Centrum voor Ondernemerschap opgezet te worden." Ter beantwoording van de probleemstelling hebben er interviews plaatsgevonden met: vertegenwoordigers van reeds bestaande Centra voor Ondernemerschap (of vergelijkbare organisaties) in Nederland, met vertegenwoordigers van de convenantpartners van "Starten in Zeeland", met recente starters en met medewerkers van de Hogeschool Zeeland.

Om de maatregelen die genomen worden om het Nederlandse ondernemersklimaat te verbeteren is er een literatuurverkenning uitgevoerd. In deze literatuurverkenning is een nadere omschrijving gegeven van de begrippen ondernemerschap en entrepreneurship. Hiernaast zijn factoren die de mate van ondernemerschap in een land kunnen beïnvloeden besproken. Ook wordt er aangegeven in hoeverre overheden invloed hebben op het ondernemersklimaat.

De opzet en uitvoering van het onderzoek hebben plaatsgevonden op basis van de onderzoeksmethode kwalitatief onderzoek. Er is gebruikgemaakt van de verzamelmethoden "verzamelen van documenten" en "open diepte-interviews". De analyse van de onderzoeksgegevens heeft vervolgens plaatsgevonden door middel van een kwalitatieve analyse.

Binnen het deelonderzoek "Centra voor Ondernemerschap (of vergelijkbare organisaties)" hebben naast de interpretatie van schriftelijke informatie, bij verschillende centra interviews plaatsgevonden. Onderzocht zijn hierbij met name de opzet van de centra en de activiteiten die plaatsvinden. Voor het deelonderzoek "Convenantpartners 'Starten in Zeeland'" hebben met de participerende organisaties interviews plaatsgevonden. In deze interviews zijn de verwachtingen van de convenantpartners met betrekking tot een Centrum voor Ondernemerschap in beeld gebracht.

In het deelonderzoek "recente starters" is de recente starters gevraagd welke ondersteuning zij graag gehad hadden of zouden willen hebben van een Centrum voor Ondernemerschap. Binnen het deelonderzoek "Hogeschool Zeeland" is bij medewerkers van de Hogeschool Zeeland gevraagd naar de verschillende verwachtingen en ideeën over een Centrum voor Ondernemerschap

Op basis van de onderzoeksresultaten zijn verschillende algemene conclusies te trekken. De verwachtingen van een Centrum voor Ondernemerschap bij zowel het deelonderzoek convenantpartners "Starten in Zeeland", als bij het deelonderzoek Hogeschool Zeeland lopen erg uiteen. Over het aanbod van een Centrum voor Ondernemerschap wordt binnen de verschillende deelonderzoeken redelijk hetzelfde gedacht.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerHogeschool Zeeland, lectoraat Ondernemen & Innoveren
Datum2007-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk