De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke randvoorwaarden stellen jongeren aan ondersteuning van Social Workers?

behoeften vanuit de jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Welke randvoorwaarden stellen jongeren aan ondersteuning van Social Workers?

behoeften vanuit de jongeren

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Stichting Welzijn Middelburg wil in samenwerking met ketenpartners en netwerk bereiken dat individuen en groepen worden ondersteund hun leefbaarheid en zelfredzaamheid te vergroten, hun kansen te verzilveren. Een deel van deze ondersteuning is gericht op jongeren. Tussen SWM, haar netwerkpartners en de jongeren wordt een kloof ervaren. Om de te trachten deze kloof weg te halen is er onderzoek gedaan naar de behoeften van jongeren. Er is onderzocht welke behoeften jongeren hebben ten aanzien van het in gesprek komen met hulpverleners. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
Welke randvoorwaarden stellen jongeren aan ondersteuning van Social Workers?

Aan de hand van deze centrale onderzoeksvraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Hoe wordt de wijkopbouw en de leefbaarheid in Dauwendale door de jongeren ervaren en behoeften hebben zij hierin?
2. Welke behoeften hebben jongeren ten aanzien van de benaderingswijze en bekendmaking?
3. Wat verstaan jongeren onder laagdrempeligheid en welke behoeften hebben zij hierin?
4. Wat willen jongeren ervaren bij een hulpverlener?

Aan de hand van deze deelvragen is er passende literatuur bestudeerd en verwerkt. Om de vragen te kunnen beantwoorden is er gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Er is gekozen om de behoeften van de jongeren in kaart te brengen door middel van semigestructureerde interviews. De interviews zijn afgenomen bij 8 jongeren tussen de 12 en 18 jaar woonachtig in Dauwendale. Van de respondenten waren er zes mannelijk en twee vrouwelijk. Tijdens de interviews zijn de topics leidend geweest die naar voren kwamen tijdens de literatuurstudie.

Tijdens de interviews kwamen verschillende behoeften duidelijk naar voren. Zo hebben zij behoeften tot het vergroten van de leefbaarheid in de wijk om op die manier hun kwaliteit van leven te verbeteren. Jongeren hebben behoefte aan een bekendmaking van het hulpverleneraanbod. Eén wijze die hierop aansluit is outreachende bekendmaking via Social Media. Jongeren hebben aangegeven dat zij bepaalde kenmerken zoeken in een jeugdhulpverlener.

Concluderend blijkt dat jongeren behoefte hebben aan factoren op verschillende gebieden. Factoren die bij de beantwoording van de vragen naar voren kwamen waren onder andere samenhorigheid, vertouwen, toegankelijkheid en participatie. Wanneer deze factoren aanwezig zijn bevorderen deze het in contact komen met hulpverleners.

Aan de hand van deze conclusies zijn verschillende aanbevelingen opgesteld. Wanneer deze aanbevelingen worden geïmplementeerd zullen zij een positieve bijdrage leveren aan het verkleinen van de kloof tussen jongeren en hulpverleners.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Sociaal
Datum2014-09-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk