De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte te Hardinxveld-Giessendam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het zo optimaal mogelijk uitvoeren van een kantoorgebouw met bedrijfsruimte te Hardinxveld-Giessendam

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Voor mijn afstuderen aan de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Zeeland te Vlissingen
heb ik een kantoor met bedrijfsruimte te Hardinxveld-Giessendam uitgewerkt. Ik heb binnen
deze opleiding gekozen voor de afstudeerrichting 'Uitvoering', dit leidde tot het volgende doel
van mijn afstudeerproject:
'Hoe kan het kantoorgebouw met bedrijfsruimte te Hardinxveld-Giessendam zo optimaal
mogelijk uitgevoerd worden, op het gebied van bouwkosten, bouwtechniek en bouwtijd?'
Als eerste heb ik de maatsystematiek van het gebouw uitgezocht. Hierbij heb ik de eisen voor
de kantoorfunctie en de industriefunctie samengevoegd tot een gezamenlijke stramienindeling.
Verder heb ik onder dit hoofdstuk een bepaling gemaakt van het aantal personen wat binnen het
gebouw kan werken.
Na het bepalen van de maatsystematiek heb ik een keuze gemaakt voor een bouwmethode.
Bij deze keuze heeft de bouwsnelheid een belangrijke rol gespeeld. Door de vergelijking van zes
bouwmethoden is naar voren gekomen dat staalskeletbouw de meest geschikte methode is.
Met staalskeletbouw als bouwmethode heb ik de materialen voor alle m2-pakketten gekozen.
Deze materialen zijn zoveel mogelijk prefab, dit om de bouwsnelheid te bevorderen. Voor de
gevels heb ik staalframebouw gevelelementen toegepast. Dit is een vrij nieuw en onbekend
systeem binnen de bouw. Echter heeft het systeem vele voordelen, waarvan het lichte gewicht en
de maatvastheid de belangrijkste zijn. Aan deze staalframebouw elementen zijn keramische
tegels bevestigd, om de uitstraling van het gebouw te behouden.
De constructie van het gebouw dat bestaat uit staalskelet is ook zo optimaal mogelijk
bepaald. De liggers zijn berekend en er is gekeken of er ruimte was voor lichtere profielen die
aan de eis voldeden. In enkele gevallen zijn deze toegepast wanneer de hoogte dat toestaat.
De brandveiligheid van het gebouw voldoet aan de eisen uit het Bouwbesluit, omdat de
bedrijfshal groter is als 1000 m2 is, is hier een sprinklerinstallatie toegepast. Binnen het kantoor
kan altijd voldaan worden aan de eis van twee vluchtroutes, dit door de twee trappenhuizen en de
indeling van 2 brandcompartimenten per verdieping.
Voor bouwfysica is gekeken naar de EPC, RC-waarde en daglichttoetreding. Met behulp van
berekeningen is aangetoond dat het gebouw aan de eisen op het gebied van bouwfysica voldoet.
De uitvoeringsplanning is onderverdeeld in het kantoor en de bedrijfsruimte. Hierbij is terug
te vinden dat de ploegen binnen de bouw wisselen van kantoor naar bedrijfsruimte. Uit de
planning komt naar voren dat de bouwtijd 15 weken korter verloopt dan de aannemersplanning.
Dit verschil moet iets verkort worden omdat de voorbereidingstijd langer zal zijn, dit door de
toepassing van prefab elementen. De meeste winst is behaald in de prefab gevelelementen en het
scheiden van het gebouw in twee bouwsystemen.
Binnen de begroting van het project is het verschil met de begroting van de aannemer ruim €
300.000,-. Het uitgewerkte gebouw kan gebouwd worden voor € 2.301.493,02 excl. BTW. Het
verschil in de begroting zal voor een deel in de installaties zitten, maar komt hoofdzakelijk door
de kortere bouwtijd. Omdat er geen beschikking was over de bestaande begroting, is het exacte
verschil niet te verklaren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
InstituutAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2009-06-22
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk