De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting de Basis. Deze stichting biedt psychosociale hulpverlening aan (oud) werknemers en diens systeem uit het geüniformeerde beroepenveld (bijvoorbeeld Defensie) die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Op het gebied van de veteranenzorg opereert Stichting de Basis onder het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Dit is een overkoepelende organisatie waarbij twaalf zorginstellingen zijn aangesloten.
Het LZV is van start gegaan met het project “zorgmijders” om meer zicht op de aard en omvang van deze groep krijgen. Een subtype van een zorgmijder is de “drop-out”. Een drop-out is in de context van dit onderzoek een veteraan die de hulpverlening beëindigd voordat de gestelde doelen behaald zijn.
De onderzoeksvraag luidt als volgt: Welke onderdelen op het gebied van de werkrelatie hebben invloed op het door veteranen voortijdig beëindigen van hun hulpverlening?
Om antwoord op deze vraag te krijgen is kwalitatief onderzoek uitgevoerd. Om tot resultaten te komen is er gebruik gemaakt van semi gestructureerde interviews met zes maatschappelijk werkers van de Basis en zes drop-outs. De resultaten zijn geanalyseerd, geduid in de discussie en van hieruit zijn de conclusies geformuleerd.
In de conclusie komt naar voren dat de drop-outs meer behoefte hadden aan kennis en kundigheid op het gebied van militaire context, meer behoefte aan contact met de maatschappelijk werker, de doelen binnen het hulpverleningstraject onvoldoende onder de aandacht werden gebracht , het hulpverleningstraject in haar geheel onvoldoende duidelijk is geweest bij de veteranen en werd meer van de maatschappelijk werker verwacht op het gebied van taken.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingDomein Health, Education & Wellbeing
PartnerStichting de Basis/ Landelijk zorgsysteem voor Veteranen, Vlissingen
Datum2016-06-15
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk