De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondergrondse uitbreiding Drents Museum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ondergrondse uitbreiding Drents Museum

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Drents Museum in Assen is één van de beeldbepalende musea in Noord-Nederland en
behoort tot het bovenste segment van musea in Nederland. Het museum bevindt zich in
Erfgoed Kwartier in het centrum van Assen. Het oorspronkelijke karakter van Assen is in dit
gebied goed bewaard gebleven. Om deze reden is Erfgoed Kwartier aangemerkt als
Beschermd Stadsgezicht. Bij ontwikkelingen in dit gebied dient rekening te worden gehouden
met de aanwezige cultuurhistorische waarde.
Het Drents Museum ontvang jaarlijks ongeveer 80.000 bezoekers. De komende jaren wil het
museum de vaste presentaties vernieuwen. Daarnaast wil het museum het aantal en de
omvang van de tijdelijke tentoonstellingen uitbreiden. Het huidige museum heeft
onvoldoende capaciteit voor de bezoekersaantallen die deze presentaties met zich
meebrengen. Om voldoende ruimte te creëren heeft het museum besloten om uit te breiden.
Op verzoek van de provincie Drenthe hebben vijf verschillende combinaties van architectenen
ingenieursbureaus een ontwerp ingeleverd voor de uitbreiding van het museum. Een deel
van deze uitbreiding diende ondergrond plaats te vinden. De situering van de entreehal was
cruciaal in het ontwerp en een voorwaarde was een fysieke koppeling tussen het huidige
museum en de te maken uitbreiding.
De combinatie van de architectenbureaus ONL en A&C architecten en het ingenieursbureau
E.P.G. is tweede geworden bij deze inschrijving. Het ontwerp van deze combinatie is
daardoor niet verder uitgewerkt. Omdat Ingenieursbureau E.P.G. belang ziet in verzamelen
van kennis op het gebied van ondergronds bouwen besloot het bedrijf een afstudeeropdracht
uit te geven voor het verder uitwerken van het gemaakte ontwerp.
Aan het door ONL gemaakte ontwerp voor de uitbreiding van het museum is door twee
studenten Civiele Techniek van de Hogeschool Zeeland een parkeergarage toegevoegd. In
dit rapport is het ontwerp van de parkeergarage beschreven. Daarnaast is de fundering en
de verbinding tussen de parkeergarage en het Drents Museum technisch uitgewerkt.
Voor het ontwerp van de parkeergarage is met behulp van een scorekaart een keuze
gemaakt uit drie varianten. De gekozen variant is een parkeergarage met één laag, deze
laag bevindt zich één niveau onder de museumuitbreiding. De inrit van de parkeergarage
bevindt zich aan de Zuidhaege, bezoekers gaan met een tunnel onder de Oostersingel door
en rijden zo de parkeergarage in. Vanwege de locatie van de inrit kan de bouw van de
parkeergarage gefaseerd worden. De overlast voor de omgeving blijft hierdoor tot een
minimum beperkt.
Met een optimale indeling van de parkeervloer bevat de parkeergarage 136 reguliere
parkeerplaatsen en 5 plaatsen voor minder validen. Bij de indeling is rekening gehouden met
de gebruiksvriendelijkheid van de parkeergarage en het veiligheidsgevoel van de gebruikers.
Opgangen naar het maaiveld bevinden zich in de Zuidwestelijke en de Noordoostelijke hoek
van de parkeergarage. Toegang tot het Drents Museum vindt plaats via de opgang in de
Noordwestelijke hoek.
Tijdens de bouw van de parkeergarage wordt de overlast voor de omgeving zo veel mogelijk
beperkt. De wanden van de bouwkuip worden gevormd door stalen damwanden die de
grond in worden gedrukt. Voor het opnemen van de horizontale belasting worden ankers
toegepast. Omdat het grondwaterpeil op de bouwlocatie zich anderhalve meter onder
maaiveld bevindt wordt in de bouwkuip een onderwaterbetonvloer toegepast. De
parkeergarage is opgebouwd uit een prefab constructie met in het werk gestorte wanden. De
bovenbelasting wordt via een funderingsstrook overgedragen naar de funderingspalen.
Nadat de bouw van de parkeergarage is afgerond wordt de bovenzijde tot maaiveldniveau
aangevuld met grond.
De fundering van de parkeergarage is berekend in de tijdelijke en de definitieve fase. Als
eerste zijn de belastingen op de fundering bepaald waarna er is gekozen voor het toepassen
van Terra-Son palen. Dit zijn in de grond gevormde schroefpalen met een prefab betonnen
kern en een verzwaarde groutvoet. De palen worden verdiept en trillingsvrij aangebracht.
De belasting per kolom wordt met behulp van 9 palen afgedragen naar de ondergrond. De
drukpalen worden aangebracht op een diepte van NAP -14,9 meter. De optimale verdeling
tussen de dikte van het onderwaterbeton en het aantal trekpalen is berekend op basis van
kosten. Hierdoor is er gekozen voor het toepassen van een onderwaterbetonvloer van 1,2
meter dik. Hiernaast worden er trekpalen met een onderlinge afstand van 3,1 meter aan het
palenraster van de drukpalen toegevoegd. De trekpalen worden aangebracht op een diepte
van NAP -13,4 meter.
De parkeergarage staat via de entreehal in verbinding met het huidige museum. Deze
verbinding moet tot stand komen zonder schade toe te brengen aan het museum.
Verschillende mogelijkheden voor het maken van de gang onder het huidige museum zijn
overwogen waarbij de voorkeur uitging naar de methode die het beste beheersbaar en
controleerbaar was.
Bij de gekozen methode wordt het museum ondersteund door een tijdelijke hulpconstructie.
Deze constructie kan de belasting gecontroleerd overnemen door het toepassen van vijzels.
Nadat de gang voltooid is neemt deze de belasting van de hulpconstructie over. Ook
hiervoor worden vijzels toegepast.
Vanwege de hoge grondwaterstand wordt voor de bouw van de nieuwe gang een bouwkuip
gemaakt. De wanden van de bouwkuip worden voor het grootste deel gevormd door stalen
damwanden die net als bij de bouwkuip van de parkeergarage gedrukt worden. Binnen het
museum wordt de damwand in korte delen gedrukt. Onder de funderingsstroken van het
museum zorgen groutlichamen voor de verticale afsluiting. De bodem van de bouwkuip
wordt gevormd door een waterafsluitende kleilaag.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
PartnersIngenieursbureau E.P.G.
Datum2008-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk