De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

PV-Systemen in Goes West

Rechten: Alle rechten voorbehouden

PV-Systemen in Goes West

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek is geprobeerd antwoord te geven op de vraag: Waar en wanneer zullen er zich in de wijk Goes West, bij het grootschalig toepassen van invoeding door zonnepanelen, problemen voordoen? En hoe kunnen deze problemen mogelijk worden opgelost?
Uit het literatuuronderzoek is geconcludeerd dat het onderzoek zich moet richten op problemen met spanningsvariaties en overbelasting van de kabels.
Er is een overzicht gemaakt van de laagspanningsnetten in Goes West, er zijn in totaal 11 laagspanningsnetten in Goes West .
Van de laagspanningsnetten is een model gemaakt in het simulatiepakket GAIA. GAIA heeft de modellen doorgerekend. Er is gebleken dat volgens de modellen nu al problemen moeten zijn in de netwerken.
Er is een model gemaakt van het dakoppervlak in Goes West, en het vermogen van de invoeding. Er is gebleken dat het maximale vermogen van het totale dakoppervlak gigantisch is. Er is voor gekozen om de maximale invoeding te baseren op de huidige aansluitwaardes van huisaansluitingen en dit terug te rekenen naar een percentage van het totale dakoppervlak.
Vervolgens is er een nieuw model gemaakt van de 11 netwerken met invoeding. Er is gesteld dat de belastingen die aan het net hangen met 1% per jaar zullen groeien, en dat de hoeveelheid invoeding over 10 jaar 25% van het maximum zal zijn, over 20 jaar 50% van het maximum en over 30 jaar het maximum.
Deze modellen zijn weer door GAIA doorgerekend. De gevonden kabelsegmenten waar de spanning buiten de normen vallen en de segmenten die last van overbelasting moeten hebben, zijn voor elke 10 jaar op een rijtje gezet. Onderstaande tabel toont de gevonden resultaten
Tabel: Overzicht van aantal problemen in model met invoeding. De rechter helft geeft het percentage weer van het aantal probleemelementen ten opzichte van het totale aantal elementen.
nu Na 10 jaar Na 20 jaar Na 30 jaar Nu (%) Na 10 jaar (%) Na 20 jaar (%) Na 30 jaar (%)
Overbelaste transformators 0 0 2 6 0% 0% 18% 55%
Overbelaste kabelsegmenten 2 2 7 40 1% 1% 3% 20%
Waarvan overbelast ≥ 10% 2 2 5 32 1% 1% 2% 16%
Knooppunten met overspanning 0 0 9 29 0% 0% 5% 15%
Knooppunten met onderspanning 21 23 24 24 11% 12% 12% 12%
Door in de modellen wijzigingen aan te brengen zoals het aanpassen van de kabeldoorsnede, het vervangen van de transformator of het verplaatsen van kabelsegmenten naar een ander netwerk zijn er verbeteringen ontworpen die de gevonden problemen zouden moeten verhelpen.
Er is gebleken dat de afstand tussen de aansluitingen en de transformatorkasten op een aantal plaatsen een belangrijke factor speelt. Het toevoegen van distributiestations is dus waarschijnlijk de beste oplossing in deze situaties.
In de huidige situatie zitten op een aantal plaatsen 40 tot 50 huisaansluitingen op een kabelsectie, dit is conform de ontwerprichtlijnen die de DNWB voor zichzelf hanteert. Er is gebleken er beter 20 tot 30 aansluitingen aan één kabel kunnen hangen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingElektrotechniek
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersDelta Netwerkbedrijf
Datum2013-08-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk