De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Welke ondersteuningsmogelijkheden bevinden zich binnen het informeel netwerk voor cliënten, die ambulant begeleid zelfstandig wonen met een (verstandelijke) beperking en een IQ tussen 70 en 85?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Welke ondersteuningsmogelijkheden bevinden zich binnen het informeel netwerk voor cliënten, die ambulant begeleid zelfstandig wonen met een (verstandelijke) beperking en een IQ tussen 70 en 85?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per 1 januari 2014 wordt de bovengrens van het IQ verlaagd van 85 naar 70 waardoor het recht op AWBZ/Wmo gefinancierde zorg vervalt en daarmee ook de inzet van professionals die hen ondersteunen bij hulpvragen. Hierdoor zullen betroffen cliënten die begeleid zelfstandig wonen in de toekomst ondersteuning/begeleiding moeten zoeken bij hun informeel netwerk. Deze nieuwe regeling/bezuiniging is voor zorgorganisatie ASVZ BZW dan ook aanleiding om het informeel netwerk van deze cliënten in kaart te brengen en te onderzoeken. Om zicht te krijgen hoe het informeel netwerk eruit ziet en om erachter te komen of het informeel netwerk voldoende capaciteiten en mogelijkheden heeft om de cliënten te ondersteunen/begeleiden in diens hulpvraag als er geen begeleiding meer is van een professional. Om hier antwoord op te krijgen is de volgende centrale onderzoeksvraag geformuleerd:
"Welke ondersteuningsmogelijkheden bevinden zich binnen het informeel netwerk voor cliënten, die begeleid zelfstandig wonen met een (verstandelijke) beperking en een IQ tussen 70 en 85 die ambulant begeleid worden door professionals van ASVZ BZW West Brabant?"
Om het onderzoek praktisch uitvoer te maken zijn hieruit vier deelvragen geformuleerd en is literatuur onderzocht om richting te geven aan het onderzoek. In het bijzonder rondom de onderwerpen (psycho)sociale zelfredzaamheid, informeel (sociaal) netwerk, de rol van de professional, de samenleving, en de problematiek waardoor de doelgroep ondersteuning/ begeleiding nodig heeft. En of dit laatste zonder de inzet van professionals kan.
Om de vragen te beantwoorden is als methode een kwalitatief onderzoek gekozen waarbij een ecogram en semi-gestructureerde interviews als instrumenten zijn gebruikt. Het ecogram is een eenvoudige simulatie of visuele voorstelling dat is ontwikkeld om het (sociale) netwerk van de respondent in kaart te brengen. Tijdens de interviews zijn steeds de eerder genoemde onderwerpen/topics uit de literatuur als leidraad aangehouden gedurende de bijeenkomsten met de respondenten bestaande uit vier vrouwen en vier mannen. Allen ambulant begeleid door ASVZ BZW en hun IQ, problematiek en leeftijd loopt uiteen.
Uit de gesprekken bleek dat bij de meeste respondenten het informele netwerk bestond uit de directe familie: de ouders, broer of zus. De ouders zijn vaak op hoge leeftijd en de broers of zussen hebben een volle baan en zijn niet beschikbaar. Vrienden van de respondenten hebben ook een verstandelijke beperking waarop dus ook geen beroep kan worden gedaan. Bijna alle respondenten werken op een sociale werkplaats of zijn gedetacheerd door dit bedrijf. Geen van de geïnterviewde respondenten is lid van een vereniging of club en ze maken geen gebruik van activiteiten in een wijkgebouw.

Concluderend blijkt uit het onderzoek dat het informele netwerk onvoldoende capaciteiten heeft om de cliënt te ondersteunen in hun hulpvraag. Dezelfde uitkomst is terug te vinden in literatuur. Om de cliënt zoveel mogelijk normaal mee te laten doen in de samenleving vergt een goede ondersteuning waarbij alle betrokken organisaties samenwerken in een netwerk.
Bij verlenging van de indicatie moet niet alleen gekeken worden naar het IQ maar ook naar de problematiek die de cliënt zelf heeft. Ook moet gekeken worden naar de directe (leef)omgeving van de cliënt. Als niemand beschikbaar is dan moet dat in ieder geval gemeld worden bij de maatschappelijke diensten. Het is belangrijk dat de client niet uit beeld raakt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerASVZ, Sliedrecht
Datum2012-06-20
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk