De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een juiste rolverdeling; de weg naar tevreden patiënten én hulpverleners!

praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de rolverdeling binnen het ambulant team van het ‘Admiraal de Ruyter Ziekenhuis’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een juiste rolverdeling; de weg naar tevreden patiënten én hulpverleners!

praktijkgericht kwalitatief onderzoek naar de rolverdeling binnen het ambulant team van het ‘Admiraal de Ruyter Ziekenhuis’

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis te Vlissingen biedt ambulante hulpverlening aan psychiatrische patiënten vanuit de afdeling Psychiatrie. De ambulante hulpverlening wordt geboden door het ambulant team. Binnen het ambulant team zijn er verschillende hulpverleners werkzaam. Hierbij valt te denken aan een maatschappelijk werker, een sociaal pedagogisch hulpverlener, sociaal psychiatrische verpleegkundigen en psychiatrische verpleegkundigen. Zij werken samen om de patiënt de hulp te bieden die hij of zij nodig heeft.
Het uitgangspunt van het ambulant team is dat patiënten zo snel mogelijk geholpen worden. Het probleem is dat bij de verdeling van de patiënten op de wachtlijst, onder de hulpverleners binnen het ambulant team, er vaak onvoldoende wordt gekeken naar de behoefte van de patiënt en welke hulpverlener binnen het ambulant team het beste bij deze behoefte past. Hierdoor kan het gebeuren dat de patiënt terechtkomt bij de verkeerde hulpverlener en niet de hulp krijgt die op dat moment nodig is.
In dit onderzoek is er gepoogd antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag: ’Hoe kunnen de rollen van de verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd worden binnen het ambulant team van het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis, zodat de patiënt de hulp krijgt die nodig is?’ Het doel bij het beantwoorden van deze centrale onderzoeksvraag is: achterhalen hoe de rollen van de verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat de patiënt direct terecht komt bij de juiste hulpverlener. De juiste hulpverlener wil zeggen: de hulpverlener die de patiënt de hulp kan bieden die nodig is.
De conclusie die uit het onderzoek kan worden getrokken, is dat de patiënten tevreden zijn met de hulp die zij geboden krijgen door het ambulant team. Binnen het ambulant team is er sprake van enige onvrede, omdat er op dit moment geen sprake is van een juiste rolverdeling. De hulpverleners binnen het ambulant team voeren over het algemeen dezelfde taken uit en dit zorgt soms voor onduidelijkheid. Ook zorgt de onjuiste rolverdeling voor onvrede, omdat sommige hulpverleners het oneerlijk vinden dat zij hetzelfde werk doen met een hogere opleiding of tegen een lager salaris. Deze onvrede leidt er echter niet toe dat de patiënten hier last van ondervinden. De patiënten geven aan dat de geboden hulp aansluit bij hun behoeften. Ondanks dat de patiënten al heel tevreden zijn, kan er nog verder tegemoetgekomen worden aan de patiënttevredenheid. De patiënten geven zelf aandachtspunten aan die de tevredenheid verder zouden kunnen verhogen, zoals het regelen van vervanging in de vakanties.
Door duidelijkheid te bieden met betrekking tot de rolverdeling binnen het ambulant team kan de werksfeer en de effectiviteit van de rolverdeling worden verbeterd. Dit kan de geboden hulp aan patiënten mogelijk verbeteren. Door te werken aan de aandachtspunten die patiënten aangeven, met betrekking tot de geboden hulp, kan er betere hulp aan de patiënten worden geboden. Dit kan de patiënttevredenheid verder tegemoet komen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersAdmiraal de Ruyter Ziekenhuis, Vlissingen
Datum2014-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk