De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het functioneren van pas afgestudeerden in de vijf beroepsrollen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het functioneren van pas afgestudeerden in de vijf beroepsrollen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeeropdracht is gedaan in opdracht van de Hogeschool Zeeland, als onderdeel van de afstudeercourse. De afstudeeropdracht wordt meestal begeleid door de Hogeschool Zeeland en een praktijkinstelling. In dit afstudeeronderzoek is de Hogeschool Zeeland de enige opdrachtgever. Het onderzoek richt zich op alumni, afgestudeerden, van de Hogeschool Zeeland van de afdeling verpleegkunde. Gekeken wordt hoe de alumni van 2007, 2008 en 2009 functioneren als verpleegkundige. Het functioneren wordt gemeten aan de hand van de vijf beroepsrollen voor HBO-verpleegkundigen.
De onderzoeksmethode is kwantitatief, waarbij de resultaten zijn verkregen door middel van een survey onderzoek. Om een zo groot mogelijke respons te krijgen is er gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een online enquête op te stellen. De onderzoekspopulatie is per brief aangeschreven met de vraag om de enquête in te vullen. Toen er na enkele weken nog niet voldoende reacties waren om een betrouwbare conclusie te kunnen trekken is er een herhaalbrief naar alle alumni gestuurd, met nogmaals de vraag om de enquête in te vullen.
Uit het bijbehorende literatuuronderzoek bleek ondermeer dat er een aantal factoren zijn die van invloed zijn op het functioneren van pas afgestudeerden. Een voorbeeld van zo'n factor is de tijdsduur van de inwerkperiode, welke volgens de literatuur zes maanden moet zijn.
De hoofdvraag van dit onderzoek luidt als volgt; 'Functioneren alumni van de opleiding verpleegkunde, afgestudeerd aan de Hogeschool Zeeland van 2007 tot en met 2009, in de praktijk volgens de vijf beroepsrollen van een HBO-verpleegkundige?'
In totaal hebben 48 alumni de enquête ingevuld. 21 respondenten gaven aan geen actieve rol te hebben binnen de vakgroepen op de afdeling, van deze respondenten zijn er elf werkzaam als verpleegkundige niveau vijf. Ook voor andere onderdelen van de beroepsrollen geld dat verpleegkundigen ze niet altijd als hun taak zien. Veertien respondenten vonden de tijdsduur van hun inwerkperiode onvoldoende.
Er zijn uit het uit het onderzoek een aantal factoren gebleken die van invloed zijn op het functioneren, een voorbeeld van invloed is het wel of niet geaccepteerd worden op de afdeling door directe collega´s. Op de vraag of de respondenten begeleiding van de Hogeschool Zeeland hadden gewild na hun afstuderen gaven zeven respondenten een bevestigend antwoord. Zij wilden graag achteraf een cursus met als voornaaste onderwerp het sollicatatieproces.
Totaal scoorden 72,5% van de alumni een voldoende tot een ruim voldoende als het gaat om het werken volgens de beroepsrollen. De overige 27,5% scoorden onvoldoende of gaven aan dat bepaalde deelcompetenties niet tot hun takenpakket of huidige functie behoorden.
De alumni verdelen hun beschikbare tijd als volgt over de beroepsrollen (ervan uitgegaan dat de tijd die er wel beschikbaar is om te besteden aan de beroepsrollen 100% is):
• Zorgverlener, 17%
• Regisseur, 22%
• Ontwerper, 36%
• Coach, 18%
• Beroepsbeoefenaar, 7%
Aanbevelingen van dit onderzoek zijn om studenten tijdens de studie meer kennis mee te geven over het solliciatieproces en om studenten tijdens de opleiding nog bewuster te maken van de vijf beroepsrollen van de HBO-verpleegkundige. In een kwalitatief vervolgonderzoek zou kunnen worden gekeken naar de factoren die wel van invloed zijn op het functioneren van verpleegkundigen, vervolgens kan in een kwantitatief onderzoek worden gekeken of deze factoren ook op grote schaal gelden. Tevens zou de kennis van HBO-studenten over de vijf beroepsrollen onder loep kunnen worden genomen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk