De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Op zoek naar balans : verkennend onderzoek naar de mogelijkheid voor Zeeuwse burgers om Zeeuwse professionals te ondersteunen ten tijde van een ramp en in het bijzonder bij een kustoverstroming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Op zoek naar balans : verkennend onderzoek naar de mogelijkheid voor Zeeuwse burgers om Zeeuwse professionals te ondersteunen ten tijde van een ramp en in het bijzonder bij een kustoverstroming

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De overheid heeft geconstateerd dat ze geen volledige veiligheid kan garanderen aan de Nederlandse bevolking. Er blijft dus een restrisico over. Om dit overgebleven risico te verkleinen zullen bedrijven en burgers hun eigen verantwoordelijkheden moeten nemen en meer (zelf)redzaam moeten worden. Dit houdt in dat zij zich voorbereiden op en tijdens een ramp en tijdens een ramp andere burgers helpen om zo de gevolgen van een ramp te beperken. Op dit moment is (zelf)redzaamheid geen belangrijk onderwerp voor burgers. Dit is te wijten aan de lage risicoperceptie van burgers. Ze achten de kans klein dat een overstroming zal plaatsvinden en daarom treffen zij ook geen (zelf)redzame maatregelen.
Doordat burgers meer (zelf)redzaam moeten worden is het voor professionele hulpverleners onduidelijk tot waar de verantwoordelijkheden van de burgers lopen. Hier moet een balans in gevonden worden.
In dit onderzoek is gekeken naar de processen die de professionals uitvoeren ten tijde van een overstroming. Binnen deze processen is (zelf)redzaamheid goed mogelijk. Burgers kunnen bijvoorbeeld een noodpakket samenstellen, een vluchtroute bepalen, opvang regelen, het verkeer regelen, EHBO verlenen, burgers evacueren en medische spullen dragen. (Zelf)redzaamheid staat op dit moment nog niet beschreven in de processen. Aan de Zeeuwse professionals is voorgelegd of (zelf)redzaamheid ook opgenomen moet worden binnen de processen. De meningen verschillen hierover en geven aan dat de (zelf)redzaamheid van burgers per situatie verschilt. De meeste professionals zijn het er wel over eens dat het een belangrijk onderwerp is en dat de kansen die er zijn ook benut moeten worden.
De processen die er op dit moment zijn belemmeren de (zelf)redzaamheid van burgers niet. Ook in de wet- en regelgeving zijn geen belemmeringen gevonden. Wat wel een belemmering zou kunnen zijn, is dat professionals eerder om extra handen vragen aan eigen personeel dan aan burgers. Daarnaast kunnen burgers ook niet zomaar ingezet worden, omdat zij niet over de juiste kennis en vaardigheden beschikken. Ook mogen zij geen gevaar lopen.
Om burgers meer (zelf)redzaam te maken, moet de risicoperceptie van burgers omhoog. De overheid moet aan burgers toegeven dat ze geen volledige veiligheid kunnen garanderen. Bij de professionals zal er een omslag moeten plaatsvinden. Zij zullen moeten leren dat ze gebruik moeten maken van de extra handen van de burger. Ook zullen de burgers geïnformeerd moeten worden over de mogelijkheden van (zelf)redzaamheid tijdens een ramp.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersProvincie Zeeland, Middelburg
Datum2010-06-22
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk