De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spreken is zilver, zwijgen is fout

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spreken is zilver, zwijgen is fout

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksverslag is het resultaat van de eindscriptie, dat onderdeel is van de afstudeercourse van de HBO-V aan de University of applied sciences HZ. Het onderzoek heeft betrekking op het geven van feedback aan collega's, over het hanteren van protocollen en de onderlinge samenwerking. De respondenten bestaan uit verpleegkundi-gen die werkzaam zijn in een Nederlands ziekenhuis. De onderzoeksvraag luidt: hoeveel procent van de verpleegkundigen in een ziekenhuis in Nederland vindt dat hun collega's protocollen onjuist hanteren en/of een gebrekkig aandeel hebben in de onderlinge samenwerking en hoeveel procent van de verpleegkundigen van dit ziekenhuis spreekt collega's hierop aan/voorziet deze collega's van feedback?

Vanuit de literatuurstudie is kennis verkregen over kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, veiligheidscultuur, communicatie en feedback. Daarnaast gaat de literatuurstudie in op oorzaken van fouten en incidenten. Een oorzaken is gebrekkige communicatie.
Vanuit kwantitatief onderzoek zijn door middel van enquêtes gegevens verkregen van 91 verpleegkundigen die werkzaam zijn in een ziekenhuis in Nederland. In de enquête komen de onderwerpen protocollen en onderlinge samenwerking naar voren als: gevaarlijke handeling, opgeleid zoals zou moeten, initiatief tonen en negatieve invloed op samenwerking.

De resultaten laten zien dat bijna 40% van de respondenten een collega maandelijks een handeling uit ziet voeren, die gevaarlijk is voor de patiënt. 37,4% van de respondenten spreekt met de betreffende collega indien wordt gezien dat deze collega een handeling uitvoert, die gevaar oplevert voor de patiënt. Verder laten de resultaten zien dat 27,5% van respondenten zich nooit afvraagt of een collega opgeleid is zoals zou moeten. 22% van de respondenten vraagt zich dit maandelijks af. 31,9% van de respondenten die zich afvraagt of een collega correct is opgeleid spreekt met enkele collega's hierover. Meer dan 40% van de respondenten ziet maandelijks een collega die geen initiatief toont.
Bijna 40% van de respondenten die ziet dat een collega geen initiatief toont, praat met enkele collega's hierover. De meeste respondenten, 41,8%, ziet maandelijks een collega de samenwerking negatief beïnvloeden. Van de respondenten die een collega de samenwerking negatief zien beïnvloeden, spreekt meer dan 50% daar met collega's over.

In de resultaten van het onderzoek en de literatuur is enig verschil te zien. De enquête is de vertaling van het Engelse origineel en is niet eerder gebruikt. Ook nodigen de vragen uit de enquête de respondenten uit om zich situaties te herinneren, die mogelijk reeds ruime tijd geleden plaatsvonden.

Als conclusie kan worden getrokken dat de meeste respondenten maandelijks een collega een gevaarlijke handeling zien uitvoeren, geen initiatief zien tonen en/of de samenwerking negatief zien beïnvloeden. De meeste respondenten spreken hierover met enkele collega's en in mindere mate met de collega die de gevaarlijke handeling uitvoerde, geen initiatief toonde of de samenwerking negatief beïnvloedde.

De onderzoeker beveelt aan om in de HBO-V opleiding en de praktijk meer aandacht te besteden aan het geven van feedback aan collega's. De onderzoeker geeft verder de aanbeveling om een onderzoek op te zetten waarbij alle onderwerpen van het onderzoek Maxfield et al. (2005) aan bod komen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2012-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk