De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De mondige patiënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De mondige patiënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding en onderzoeksvraag
Door de toenemende informatiebronnen die de patiënt tot zijn beschikking heeft, zijn patiënten mondiger geworden (Pavlov, 2006). Maar wat is een mondige patiënt? Dat is iemand die in staat is zelfstandig en voor eigen verantwoording te handelen en zelf de regie te kunnen nemen in zijn zorgproces. De mondige patiënt kan de verpleegkundige voor dilemma's zetten (de Veer, Francke, & Poortvliet, 2004) Het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) is één van de topklinische ziekenhuizen in Amsterdam. Door de diversiteit aan mensen hebben de verpleegkundigen met veel verschillende mensen te maken. Hierdoor zullen verpleegkundigen zich steeds weer moeten aanpassen aan de patiënten die er komen en moeten zij kunnen inspelen op de mondigheid van de patiënten. In dit onderzoek zal naar voren komen of verpleegkundigen in het OLVG dilemma's ervaren omtrent mondige patiënten. De onderzoeksvraag luidt als volgt: 'In hoeverre ondervinden verpleegkundigen, in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, dilemma's in het omgaan met mondige patiënten?'
Methoden van onderzoek
Door middel van een literatuurstudie is informatie verkregen over de mondige patiënt. Het onderzoek dat daarop volgt is kwantitatief van aard waarbij de gegevens door middel van enquêtes zijn verzameld. De antwoorden uit de enquêtes zijn later verwerkt in het programma SPSS om ze vervolgens hierin te kunnen analyseren.

Resultaten
Aan dit onderzoek hebben 55 respondenten, werkzaam in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, deelgenomen. Een deel van de respondenten (63,6%) geeft aan dat de mondigheid van de patiënt de laatste vijf jaar is toegenomen. De mondige patiënt heeft vragen op het gebied van drie thema's: toegankelijkheid van hulp, keuzemogelijkheden in de behandeling en kwaliteit van de gegeven informatie. Meer dan de helft van de zorgverleners krijgt deze vragen 'soms' of 'vaak' van de mondige patiënten. Iets meer dan de helft van de verpleegkundigen (52,7%) geeft aan het niet lastig te vinden om voor een mondige patiënt te zorgen.

Discussie
Doordat slechts 7 van de 23 afdelingen hebben deelgenomen aan het onderzoek en maar 55 respondenten, is het onderzoek niet representatief voor het OLVG als geheel.

Conclusies
Uit het onderzoek blijkt dat verpleegkundigen in het OLVG over het algemeen geen dilemma's ervaren in de omgang met de mondige patiënt. Iets meer dan de helft (52,7%) van de respondenten geeft aan het niet lastig te vinden om voor een mondige patiënt te zorgen. De meerderheid van de respondenten geeft aan, het in de omgang met mondige patiënten, makkelijker te vinden om de gegeven zorg te evalueren, de zorg af te stemmen op de patiënt en na te gaan of de handeling die zij hebben uitgevoerd naar wens is gegaan.

Aanbevelingen
Door het onderzoek over het gehele ziekenhuis uit te voeren, wordt een beter beeld gegeven van de ervaring van de verpleegkundigen met de mondige patiënt. Daarnaast kan dieper worden in gegaan op mogelijke dilemma's in de omgang met de mondige patiënt.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersOnze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
Datum2012-06-27
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk