De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Vermoeidheid in de offshore

Optimaal verdelen van rust- en werktijden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Vermoeidheid in de offshore

Optimaal verdelen van rust- en werktijden

Open access

Rechten:Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De Union Bear waar de interviews zijn afgenomen is een Dynamic Positioning schip die vaart
onder de Belgische vlag. Ondanks de wettelijke eisen die gesteld worden in verband met
minimale rusttijden en maximale werktijden komt er nog steeds veel vermoeidheid voor in
de offshore (Hystad, Saus, Saetrevik, & Eld, 2013). In dit onderzoek wordt er gekeken naar
de vermoeidheid binnen de Boskalis offshore vloot. De kans op ongelukken is groter
wanneer de bemanning vermoeid is. Vermoeidheid kan leiden tot inschattingsfouten wat
kan leiden tot ongelukken. Het belang van goed uitgerust te zijn is dus essentieel wanneer je
werkt in een gevaarlijke omgeving zoals aan boord van een offshore schip. Het doel van het
onderzoek is om de oorzaak van de vermoeidheid te vinden en maatregelen voor te stellen
om de vermoeidheid aan boord te verminderen of in het beste geval helemaal op te lossen.
De onderzoeksvraag die daarom gesteld is: ‘Wat is de oorzaak van vermoeidheid in de
offshore en welke maatregelen kunnen er genomen worden om de vermoeidheid bij zowel
officieren en niet-officieren aan boord te verminderen?’.
Ten eerste is er een literatuurstudie gedaan om een theoretisch kader te schrijven om zo
meer informatie te verzamelen over het begrip ‘vermoeidheid’. De volgende 5 hoofdstukken
zijn beschreven in het theoretisch kader omdat deze relevant zijn voor het onderzoek.
Ten tweede zijn er interviews afgenomen aan boord van de Union Bear en enquêtes
rondgestuurd binnen Boskalis offshore. Er zijn in totaal 7 interviews afgenomen aan boord
en 24 enquêtes beantwoord binnen de Boskalis offshore vloot. Met de interviews en
enquêtes samen is het hoofdstuk “resultaten” geschreven.
Het hoofdstuk resultaten is verdeeld in 4 deelhoofdstukken. Het eerste deelhoofdstuk is:
deelvraag 1. In dit deel wordt er gekeken naar het verschil tussen net aangemonsterde
bemanning en bemanning die bijna naar huis gaat op het vlak van werkprestaties en
vermoeidheid. Heel de bemanning voelt zich gemiddeld tot heel goed in hun vel wanneer
het contract bijna afgelopen is. Het moment wanneer de vermoeidheid plaats vindt
gedurende het contract verschilt bij iedereen.
Het tweede deelhoofdstuk is: deelvraag 2. In dit deel wordt er gekeken naar wat de invloed
is op de bemanning bij het overgaan van dag- naar nachtwerk en omgekeerd. Er is een
meerderheid bij zowel de officieren als de niet-officieren dat de overgang van dag- naar
nachtwerk en omgekeerd als moeilijk ervaren wordt. De aanpassingstijd/verminderde
slaapkwaliteit bij degene die de overgang moeilijk vinden loopt ver uiteen.
Het derde deelhoofdstuk is: deelvraag 3. In dit deel wordt er gekeken welke invloed de
hoeveelheid werkuren en rusturen op de bemanning binnen de vloot van Boskalis heeft. De
meerderheid van de bemanning aan boord slaapt zo’n 7 tot 8 uur per etmaal, daardoor zal
er niet veel prestatieverlies zijn op het vlak van slaaptekort. Er is ook een grote groep die 6
tot 7 uur per etmaal slaapt, deze groep zal logischerwijs ook minder goed kunnen presteren.
De personen die minder dan 6 uur slapen, dit is een minderheid, ondervinden beide tekenen
van vermoeidheid aan boord en hebben ook een slechtere slaapkwaliteit dan gemiddeld. De
slaapkwaliteit aan boord is gemiddeld genomen ‘goed’, terwijl de slaapkwaliteit bij de
personen die minder dan 6 uur slapen respectievelijk met ‘slecht’ of ‘gemiddeld’
beantwoord werd.
IV
Het vierde en laatste deelhoofdstuk is: deelvraag 4. Bij deze deelvraag wordt er gekeken
naar welk werkschema volgens de bemanning van Boskalis het beste is op het vlak van
werkprestaties en vermoeidheid. De meningen zijn verdeeld of dit een vast of een roterend
werkschema zou moeten zijn, toch stemt er zowel bij de officieren als de niet-officieren een
kleine meerderheid voor een vast werkschema. Bij de vraag of men liever een onderbroken
of een ononderbroken wachtschema heeft is het meteen duidelijk dat een grote
meerderheid het ononderbroken schema verkiest.
Tot slot zijn er verschillende aanbevelingen gedaan die Boskalis offshore verder kan helpen
met het doen dalen van de vermoeidheid aan boord.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingMaritiem Officier
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerBoskalis
Jaar2018
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk