De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat doe ik hier toch… leerlingen en acceptatieproblemen ten aanzien van praktijkonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wat doe ik hier toch… leerlingen en acceptatieproblemen ten aanzien van praktijkonderwijs

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Praktijkschool de Wissel is een andere vorm van voorgezet onderwijs, werkend met certificaten, opleidend tot de arbeidsmarkt. De school is bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar met een IQ tussen de 55 en de 80. De leerlingen hebben op een aangepaste manier onderwijs nodig, omdat zij een andere vorm van voortgezet onderwijs, voornamelijk op theoretisch gebied onvoldoende kunnen volgen. Tevens hebben zij ook op sociaal-emotioneel gebied extra ondersteuning nodig. Bij de medewerkers van praktijkschool de Wissel bestaan vermoedens dat er leerlingen zijn die problemen hebben betreffende acceptatie ten aanzien van praktijkonderwijs.

Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is dat er kan worden vastgesteld of er al dan niet sprake is van acceptatieproblematiek bij de leerlingen van praktijkschool de Wissel en of er een advies kan worden geven om dit te reduceren.

Voor dit onderzoek is een literatuurstudie gedaan waarin de Psychosociale theorie, de Humanistische theorie en Competentie Belevingschaal staan beschreven. Daarbij zijn specifiek de stukken behandeld die met zelfacceptatie, identiteit versus identiteitsverwarring, referentiekaders en zelfwaardering te maken hebben. De theorieën bieden vervolgens ondersteuning bij het analyseren van het onderzoek. Later in het onderzoek is er namelijk een koppeling gemaakt tussen het praktijkonderzoek en de verschillende theorieën uit de literatuurstudie.
Het praktijkonderzoek heeft plaatsgevonden middels interviews met de mentoren en de leerlingen van praktijkschool de Wissel. Uit deze interviews zijn resultaten naar voren gekomen die zijn opgesplitst in een gedeelte inventarisatie acceptatieproblematiek, verklaringen voor acceptatieproblematiek en middelen om acceptatieproblematiek te reduceren. Vervolgens zijn met deze resultaten conclusies getrokken, waarna aanbevelingen zijn gedaan voor praktijkschool de Wissel. Een aantal aanbevelingen om acceptatieproblematiek bij de leerlingen te reduceren zijn:

• Ouders meer betrekken bij het praktijkonderwijs;
• Toekomstmogelijkheden aangeven;
• Bespreekbaar maken van de acceptatieproblematiek.

De resultaten, conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek kunnen door praktijkschool de Wissel worden gebruikt om de problematiek rondom acceptatie ten aanzien van praktijkonderwijs verder te reduceren.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersPraktijkschool de Wissel, Goes
Datum2009-06-17
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk