De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Externe communicatie, interne communicatie en educatie omvatten het communicatiebeleid van waterschap Zeeuwse Eilanden. Educatie staat echter niet zo goed op de rails als de andere onderdelen. Terwijl juist educatie van groot belang is voor de beeldvorming over het waterschap en dat kinderen bewust worden van hun eigen bijdrage aan het milieu. Kinderen en jongeren spelen wellicht nu nog geen actieve rol, maar zullen dat later zeker wél gaan doen. Het waterschap heeft dan ook de wens dat meer kinderen voorlichting krijgen over de werkzaamheden van Zeeuwse Eilanden, dat er meer structuur in komt en dat scholen beter op de hoogte zijn van de educatieve mogelijkheden die het waterschap biedt. Om hier inzicht in te krijgen is de volgende probleemstelling geformuleerd:

"Hoe kan waterschap Zeeuwse Eilanden de communicatie over de educatieve middelen optimaliseren?"

Voor de beantwoording van de probleemstelling zijn verschillende interviews gehouden met directeuren van basisscholen. Naar aanleiding van deze interviews is een enquête opgesteld. Deze enquête is verstuurd naar alle basisscholen in het waterschapsgebied. De uitkomsten van de enquête zijn tijdens een groepsdiscussie besproken met de freelancers die verantwoordelijk zijn voor de educatiemogelijkheden van het waterschap.

De belangrijkste aanbeveling is om educatie een plek te geven binnen de afdeling Communicatie. Educatie moet vast opgenomen worden in het takenpakket van een van de communicatieadviseurs. Qua werkzaamheden zitten de adviseurs echter helemaal vol en educatie kan niet meer aandacht krijgen dan dat het nu krijgt. Daarom moet het waterschap zeker voor twee dagen in de week iemand aannemen die zich continu met educatie bezig houdt.

Uit de resultaten blijkt dat basisscholen niet op de hoogte zijn van de educatiemogelijkheden die het waterschap aanbiedt. Een tweede aanbeveling is dan ook dat het waterschap actief moet communiceren over de educatiemogelijkheden die het aanbiedt. Tijdens deze communicatie moet ook benadrukt worden dat de educatiemogelijkheden gratis worden aangeboden. Aangezien dit voor scholen drempelverlagend kan werken.

Het waterschap biedt voor basisscholen verschillende educatiemogelijkheden aan. Deze educatieve mogelijkheden bestaan uit een interactieve themales en een bezoek aan de rioolwaterzuivering. De derde aanbeveling is om de inhoud van de educatiemogelijkheden te benadrukken. Als duidelijk gecommuniceerd wordt over de inhoud van de gastlessen en excursies, weten leraren ook wat ze van de educatiemogelijkheden mogen verwachten en hoe ze hiermee aan kunnen sluiten op hun eigen themaweken.

Uit de enquête is naar voren gekomen dat er verschillende redenen zijn waarom basisscholen geen gebruik maken van de educatiemogelijkheden van het waterschap. Een aanbeveling is dan ook om te luisteren naar de wensen van basisscholen. Als het waterschap op deze wensen kan inspelen, zullen basisscholen eerder gebruik maken van de educatiemogelijkheden.

Het waterschap gebruikt verschillende communicatiemiddelen om basisscholen te informeren over de educatiemogelijkheden die het aanbiedt. Jaarlijks wordt er een direct mailing verstuurd, die niet aanspreekt. De laatste aanbeveling is dan ook om een educatiebrochure te ontwikkelen. In deze brochure worden alle educatiemogelijkheden uitgelegd. Deze brochure moet een echte eyecatcher worden, waar leraren niet om heen kunnen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCommunicatie
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Business, Vitality & Hospitality
PartnerWaterschap Zeeuwse eilanden, Middelburg
Datum2007-06-25
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk