De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerp brugdek voor het viaduct over de R4 bij Gent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerp brugdek voor het viaduct over de R4 bij Gent

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Oostakker is een dorp en deelgemeente van Gent, het dorp telt circa 13.000 inwoners (Buurtmonitor, 2013). Het gebied rondom Oostakker is zeer divers, aan de noordzijde en de westzijde bevindt zich het havengebied van Gent. Deze twee gebieden worden gescheiden door de R4 die zich hier tussen bevind (StadGent, 2014). Aan de zuidwestzijde wordt het dorp begrenst door de autosnelweg R4 waarna het dorp overgaat in de bebouwing van de stad Gent. Ten zuidoosten van Oostakker bevind zich het industrieterrein Oostakker I waar Volvo gevestigd is met een terreinoppervlak van 49 ha.
Door de groei van zowel het havengebied als het industrieterrein Oostakker I, vind er een grote toename aan verkeersbewegingen in en rondom Oostakker plaats. Met name in het dorp Oostakker zorgt dit voor problemen. Veel vrachtverkeer kiest ervoor om vanaf de R4 door de woonkern van Oostakker te rijden in de richting van het industrieterrein Oostakker I, waar Volvo Cars Europe gevestigd is. Het vrachtverkeer zorgt voor onveilige situaties op de hoofdassen van het dorp Oostakker. Dit komt mede doordat deze hoofdassen voornamelijk gebruikt worden door de inwoners van Oostakker en het een veel gebruikte fietsroute is (Verkeerleefbaarheidsplan, 2000).
Om deze ongewenste situatie een halt toe te roepen is er in overleg met de Vlaamse Overheid, Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen en Volvo Cars Europe besloten dat er ter hoogte van het industrieterrein Oostakker I een nieuwe op- en afrit met daarin twee kunstwerken gerealiseerd dient te worden (Wegen&Verkeer, 2014). Het ontwerpen van de twee identieke kunstwerken is gegund aan Grontmij Nederland B.V. Mij is gevraagd om een zo economisch mogelijk ontwerp te maken voor het brugdek van dit kunstwerk.
Op basis van deze vraag welke door Grontmij Nederland B.V. gesteld is, is er onderzoek gedaan naar het financieel meest aantrekkelijke ontwerp. Hierbij zijn een drietal varianten ontworpen: een prefab variant, een stalen variant en een in het werk gestorte variant. Voordat men deze voorlopige ontwerpen opgesteld heeft, zijn alle veranderlijke belastingen bepaald ten gevolge van het verkeer en de verschillende weersomstandigheden, dit resulteert in combinatie met een aantal andere eisen in een Programma van Eisen (PvE). Nadat de optredende belastingen en de gestelde eisen bekent zijn geworden, zijn er drie varianten opgesteld. Op basis van de ontworpen brugdek varianten is er voor iedere variant een bestek/kostenraming en een uitvoeringsplan/planning opgesteld zodat het mogelijk is om deze met elkaar te vergelijken.
In overleg met de opdrachtgever is er een Multi Criteria Analyse (MCA) opgesteld waarin de verschillende varianten tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Na het uitvoeren van deze analyse blijkt dat de prefab brugdek variant het hoogste scoort, dit komt met name door de lage realisatie kosten van het brugdek, in vergelijking met de andere twee varianten. Voor de uitvoering van deze variant is er een verkeersplan geschreven voor de omleiding van het verkeer tijdens het realiseren van het prefab brugdek. Hieruit blijkt dat gehele R4 slechts 12 uur geheel afgesloten dient te zijn tijdens de realisatie van deze variant.
Aan het einde van het onderzoek kan er geconcludeerd worden, dat in deze projectsituatie een brugdek opgebouwd uit prefab liggers financieel het meest aantrekkelijk is. Aanbevolen wordt om in een vervolg studie, bij meerdere leveranciers prijzen op te vragen voor de verschillende brugdekvarianten, zodat het onderzoek en de daarbij behorende afweging nauwkeuriger wordt. Ook wordt aangeraden om in een volgend stadium de varianten verder te detailleren tot op DO niveau zodat het mogelijk is om de prijzen nog nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingCiviele Techniek
AfdelingDelta Academy
Domein Technology, Water & Environment
PartnerGrontmij, de Bilt
Datum2014-06-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk