De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De naleving van SOX met betrekking tot de voorraden van Graphic Packaging International Europe Cartons B.V. in Hoogerheide

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De naleving van SOX met betrekking tot de voorraden van Graphic Packaging International Europe Cartons B.V. in Hoogerheide

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie is geschreven in het kader van de afstudeeropdracht van de opleiding Bedrijfseconomie aan de HZ University of Applied Sciences te Vlissingen. De uitvoering van de afstudeeropdracht vond plaats bij Graphic Packaging International Europe Cartons B.V. in Hoogerheide.
Het bedrijf, voorheen onderdeel van Contego’s European Food Cartons Business, is in januari 2013 overgenomen door het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Graphic Packaging International Ltd. On-der de Amerikaanse federale wet moet Graphic Packaging International zich aan de Sarbanes-Oxley Act of 2002 houden. Niet alleen het moederbedrijf moet aan de wet houden, maar ook alle dochter-ondernemingen. Zodoende ook de productielocatie in Hoogerheide. Op basis van de resultaten van de SOX-audit in oktober 2013 is de behoefte ontstaan om voorstellen tot verbeteringen te bedenken en ontwikkelen omtrent het voorraadproces zodat deze aan de SOX-regelgeving voldoet.
De aanleiding leidt tot de volgende probleemstelling voor het onderzoek: “Hoe kan Graphic Packaging International Europe Cartons B.V. het voorraadproces inrichten, zodat het voorraadproces wordt be-heerst en voldoet aan de SOX-regelgeving?”.
De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van kennis en inzicht in de beheersing van het voor-raadproces van Graphic Packaging International Europe Cartons B.V., opdat aanbevelingen gedaan kunnen worden ter verbetering van het voorraadproces gericht op naleving van de SOX-regelgeving.
Ter beantwoording van de probleemstelling is eerst een theoretisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij is in de wetenschappelijke literatuur gezocht naar relevante theorieën met betrekking tot de totstand-koming van de Sarbanes-Oxley Act of 2002, interne beheersing en corporate governance. Hierbij zijn SOX-302 en 404, het ‘Internal Control’ raamwerk van COSO, de Levers of Control van Simons en de administratieve organisatie van Starreveld uitgewerkt.
Nadat het theoretisch onderzoek was afgerond, zijn er interviews met relevante medewerkers binnen het voorraadproces afgenomen. Daarnaast is een desk research uitgevoerd en observaties gedaan. Dit heeft geleid tot de beantwoording van de empirische deelvragen. Na het analyseren van de resultaten en het theoretisch kader zijn er aanbevelingen geformuleerd. Zo wordt Graphic Packaging Internatio-nal Europe Cartons B.V. aangeraden om aan de acclimatisatie eisen van de ontvangen board en reels te houden. Dit zal het risico tot onnodige omzetderving moeten voorkomen. Daarnaast zijn verschil-lende aanbevelingen geformuleerd tot het verbeteren van de voorraadinventarisatie. Deze zijn met specifieke voorbeelden ondersteund.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfseconomie
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersGraphic Packaging International Europe Cartons B.V.
Datum2015-02-11
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk