De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Dagbesteding en de WMO in 2014

een onderzoek naar de consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, binnen het Werkleerbedrijf Goes, op het terrein van Human Resource Management

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Dagbesteding en de WMO in 2014

een onderzoek naar de consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, binnen het Werkleerbedrijf Goes, op het terrein van Human Resource Management

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoeksrapport is onderzoek gedaan naar de consequenties van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning binnen het Werkleerbedrijf Goes, op het terrein van Human Resource Management.

Emergis werkt samen met anderen aan een goede geestelijke gezondheid van alle mensen in Zeeland. Het Werkleerbedrijf biedt door middel van ruim tien werkprojecten werk- en dagbestedingactiviteiten aan om mensen, ongeacht hun beperkingen, te laten meedoen in de samenleving op een manier die bij hun past en de samenleving ten goede komt.

Sinds 1 januari 2007 is een nieuwe wet geïntroduceerd; de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De kerngedachte van de WMO is om mensen in staat te stellen deel te nemen aan de samenleving en een zo normaal mogelijk leven te laten leiden en daarbij ook mensen met een hulpvraag. Met de WMO zijn gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor de maatschappelijke ondersteuning. Vanaf 2014 zullen de functies dagbesteding en activerende begeleiding overgeheveld worden vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de WMO. Het kabinet vindt dat dagbesteding en begeleiding dichtbij de cliënt geregeld kunnen worden.
Het kabinet wil meer marktwerking in de gezondheidszorg en dus ook in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). De GGZ wordt hierdoor gedwongen om de kwaliteit van hun producten en diensten aan te pakken en ermee aan de slag te gaan de komende jaren. Om zich te kunnen blijven onderscheiden van hun bestaande concurrenten en de nieuwkomers, zal Stichting Emergis zijn producten en daarbij ook zijn personeelsbestand af moeten gaan stemmen op de vraag vanuit de markt. Om zich aan te passen aan de veranderende markt, zal zowel de organisatie als haar personeel veel eisen van haar flexibele gedrag, oftewel meebewegen met veranderingen.
De behoefte aan personeel binnen het Werkleerbedrijf zal dus bepaald gaan worden door het aantal aanbestedingen die zullen worden binnengehaald door de Stichting Emergis. Met de komst van de WMO op het gebied van dagbesteding en activerende begeleiding zal creatief moeten worden gekeken naar wat voor veranderingen dit met zich mee gaat brengen, binnen alle lagen van de organisatie. Centraal in dit onderzoek staat welke consequenties de invoering van de WMO binnen het Werkleerbedrijf Goes heeft op het terrein van HRM. Door middel van literatuur en verkennend onderzoek zijn drie thema's uitgekozen die aansluiten op de onderzoeksvraag en zijn beschreven en geanalyseerd. Deze kunnen het middenmanagement en werkbegeleiders van het Werkleerbedrijf Goes helpen om in te spelen op de komst van de WMO in 2014. Uit onderzoek blijkt dat, mede door een gepland verandertraject in 2010, er op het gebied van communicatie veel is misgelopen. Door het boventallig verklaren van acht werkbegeleiders, onduidelijke toekomst en slechte informatie was sprake van weerstand. Met een nieuwe verandering op het gebied van financiën voor de deur heerst opnieuw angst voor het verklaren van boventalligheid en zelfs het opheffen van het Werkleerbedrijf Goes. Dit komt mede ook door het niet op de hoogte zijn van deze nieuwe financieringstroom en wat dit kan betekenen voor het Werkleerbedrijf Goes. Deze angst overheerst niet helemaal, want de werkbegeleiders zien ook kansen door de marktwerking voor hun werkprojecten. Hierin wordt één onderwerp vastgekoppeld aan marktwerking en dat is ondernemerschap. Een aanbeveling is dat gekeken gaat worden naar de mogelijkheden voor een cursus om werkbegeleiders mee te laten groeien van een zorgcultuur naar een vraaggestuurde cultuur. Het uitzetten van de juiste koers door het middenmanagement, goede communicatie en coaching op de werkvloer zijn de hoofdbestanddelen voor het komende verandertraject 'dagbesteding en de WMO in 2014'.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHuman Resource Management
InstituutAcademie voor Economie & Management
PartnersStichting Emergis, Goes
Datum2011-07-01
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk