De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De juiste keus voor de cliënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De juiste keus voor de cliënt

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport wordt verslag gedaan van verbeteringen die aangebracht kunnen worden in de manier van verwijzen van cliënten binnen De Vluchtheuvel. De centrale vraag voor dit onderzoek luidt:

Hoe kan de verwijzing van cliënten naar de juiste hulpverlener binnen De Vluchtheuvel verbeterd worden?

Om te komen tot een antwoord op de centrale vraag zijn zes deelvragen opgesteld. De zes deelvragen geven antwoord op de volgende vragen: Als eerste welke hulpvragen passend zijn voor de psycholoog. Als tweede welke passend zijn voor de maatschappelijk werker. Daarnaast is er gekeken naar mogelijke verbeterpunten voor de aanmelding, de vergadering en de behandeling. Daarin krijgt het begrip coproductie aandacht, hiermee wordt bedoeld dat een psycholoog en een maatschappelijk werker samen in de spreekkamer zitten.

Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Het heeft zowel een beschrijvend als een explorerend karakter. Als eerst is er gestart met een literatuurstudie en van daaruit zijn er topics opgesteld die richting gaven aan het veldwerk. Dit veldwerk bestaat uit acht interviews met werkers van De Vluchtheuvel, zowel psychologen als maatschappelijk werkers. De uitkomsten hiervan zijn geanalyseerd aan de hand van de literatuur. Van hieruit konden verbanden gelegd worden tussen de literatuur en het veldwerk, wat maakte dat er conclusies getrokken konden worden. Ook zijn er van daaruit aanbevelingen gedaan die van belang zijn voor De Vluchtheuvel.

Het belangrijkste resultaat in dit onderzoek is dat De Vluchtheuvel weinig op papier heeft staan over de werkwijze die gebruikt wordt bij het maken van keuzes rondom het verwijzen van cliënten naar één van de disciplines. Datgene wat op papier staat, blijkt verouderd en is toe aan een update. Dit zorgt ervoor dat er geen gedeelde en gedragen visie ligt bij de werkers. De werkwijze wordt verondersteld duidelijk te zijn, maar het veldwerk laat een diversiteit aan meningen zien. Vanuit dit onderzoek volgt de aanbeveling om een instrument te ontwikkelen, dat in overleg met de werkers tot stand komt zodat er wel een gedeelde en gedragen visie ligt. Die visie geeft dan meer houvast aan de keuzes die gemaakt moeten worden over waar de cliënt het best geholpen kan worden. Een instrument is nodig zowel bij de aanmelding als tijdens de vergadering. Dit overleg is belangrijk omdat visies en belangen dan bij elkaar komen en er vanuit een gezamenlijke expertise een weloverwogen keus gemaakt kan worden. Ook een belangrijke aanbeveling is dat er meer aandacht komt voor de kwaliteiten en ervaringen die de werkers hebben, zodat hierover duidelijkheid bestaat. Ook kan er dan meer gebruik gemaakt worden van elkaars kwaliteiten. Naast deze kwaliteitsslag naar binnen toe is het ook een aanbeveling om deze naar buiten toe te brengen. Zodat extern en intern duidelijk wordt wat De Vluchtheuvel te bieden heeft.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersStichting De Vluchtheuvel
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk