De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Word faalangst de baas!

Een onderzoek naar de ervaringen met de faalangstreductietraining van het Edudelta College Goes
Genomineerd voor de HZ Stern 2016

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Word faalangst de baas!

Een onderzoek naar de ervaringen met de faalangstreductietraining van het Edudelta College Goes
Genomineerd voor de HZ Stern 2016

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding tot onderzoek was de vraag van de opdrachtgever, het Edudelta College Goes, om het nut van de faalangstreductietraining (FRT) die aan tweede klassers geboden wordt te onderzoeken om de training desgewenst te kunnen bijstellen op basis van de ervaringen van leerlingen, ouders en docenten. De centrale onderzoeksvraag luidt:
Welke bijstellingen in de faalangstreductietraining van het Edudelta College Goes zijn wenselijk?
De deelvragen betreffen ervaringen van tweede klas deelnemers met de faalangstreductietraining, het gebruik van de training door oud-deelnemers, ervaringen van ouders en docenten met de informatievoorziening van de FRT en de veranderingen in faalangstig gedrag in de klas. Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek met een gemengd ontwerp, namelijk een kwalitatief en kwantitatief survey. De gebruikte dataverzamelingsmethoden zijn het afnemen van interviews bij leerlingen en enquêtes bij ouders en docenten. De onderzoekseenheden betreffen vijftien tweede, derde en vierde klas leerlingen die mee hebben gedaan aan de faalangstreductietraining, acht ouders van deze tweede klas leerlingen en dertien tweede klas docenten van het Edudelta College Goes die participeren in het onderzoek. De resultaten van de interviews met tweede klas deelnemers van de faalangstreductietraining betreffen positieve ervaringen met de open communicatie en saamhorigheid in de trainingsgroep en de ademhalingsoefening en het G-denken als bruikbare oefeningen. De respondenten hebben negatieve ervaringen met de afwezigheid van sommige groepsleden en de spierspanningsoefening. Het lijkt alsof de tweede klas deelnemers voornamelijk positieve ervaringen met de FRT hadden en de sfeer in de groep waardeerden waarbij de oefeningen op de tweede plek kwamen. De derde en vierde klas deelnemers van de faalangstreductietraining blijken vooral nog de ademhalingsoefening te gebruiken. De spierspanningsoefening wordt door de meeste respondenten niet meer gebruikt. Uit de enquêtes afgenomen bij ouders en tweede klas docenten is gebleken dat zij hun tevredenheid over de informatievoorziening van de FRT respectievelijk gemiddeld een 6,4 en een 5,8 op een schaal van 1 tot 10 geven. Er zijn geen eenduidige resultaten uit het onderzoek onder tweede klas docenten voortgekomen wat betreft de veranderingen in faalangstig gedrag die zij bemerken bij de deelnemers van de FRT.
De verschillende respondenten lijken soms sterk uiteenlopende ervaringen en behoeften te hebben ten aanzien van de FRT, waarschijnlijk omdat iedereen anders is en ervaringen persoonlijk zijn. De conclusie van de centrale onderzoeksvraag is dat het meegeven van een mapje met de relevante oefeningen van de FRT, goede uitgebreide uitleg en een kleine trainingsgroep gewenste bijstellingen zijn volgens de geïnterviewde leerlingen. Ouders wensen informatie over het doel en de aanpak van de training per mail en een georganiseerde ouderbijeenkomst om de FRT te kunnen ervaren. Tweede klas docenten wensen geïnformeerd te worden via de mail en tijdens een vergadering over welke leerlingen deelnemen aan de FRT en wat het doel, de aanpak en het lesprogramma zijn van de training. Deze gewenste bijstellingen vormen tevens het merendeel van de aanbevelingen. Een overige aanbeveling is om na afloop van de training de resultaten hiervan terug te koppelen naar mentoren en ouders. Dit onderzoek heeft geleid tot een beroepsproduct, namelijk een bijgesteld draaiboek van de faalangstreductietraining.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingPedagogiek
AfdelingAcademie voor Educatie & Pedagogiek
PartnersEdudelta College, Goes
Datum2016-07-15
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk