De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ondervoeding, een erkend zorgprobleem? Een onderzoek naar de mate waarin medewerkers van de wijkverpleging van Zorgstroom Middelburg beschikken over kennis met betrekking tot vocht en voeding en ondervoeding en in welke mate zij over de benodigde competen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ondervoeding, een erkend zorgprobleem? Een onderzoek naar de mate waarin medewerkers van de wijkverpleging van Zorgstroom Middelburg beschikken over kennis met betrekking tot vocht en voeding en ondervoeding en in welke mate zij over de benodigde competen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Zorgstroom voert geen duidelijk beleid op het gebied van vocht en voeding en ondervoeding binnen de extramurale zorg. Dit houdt in dat er geen richtlijn of protocol bestaat voor het handelen bij verdenking van een klant op ondervoeding of daadwerkelijke ondervoeding. Ook voert Zorgstroom geen structureel inwerkbeleid op dit gebied en worden cursussen of bijscholing niet structureel aangeboden.
In de huidige situatie wordt er een checklist voedingstoestand ingevuld wanneer er verdenking van ondervoeding is of er sprake is van daadwerkelijke ondervoeding. Ondanks de checklist die gehanteerd wordt, blijft ondervoeding binnen de extramurale zorg een lastig te omvatten probleem. Voor medewerkers is het moeilijk zicht te krijgen op wat klanten aan voeding in huis halen en daadwerkelijk eten. Het kunnen signaleren van mogelijke problemen op het gebied van vocht en voeding en ondervoeding, maakt dat de kennis en competentie van medewerkers een belangrijke rol speelt.
Het bovenstaande was aanleiding om de volgende vraag centraal te stellen in dit onderzoek:
In welke mate beschikken medewerkers van Zorgstroom over kennis, aangaande vocht en voeding en in hoeverre zijn ze competent de voedingssituatie en het risico op ondervoeding aan de orde te stellen en hiernaar te handelen?
Om de centrale vraagstelling beantwoord te krijgen heeft de onderzoeker een vijftal deelvragen opgesteld.
Resultaten die voortgekomen zijn uit een door de onderzoeker ontwikkelde enquête (Bijlage I) beantwoorden deze deelvragen. Hieraan heeft de onderzoeker conclusies kunnen verbinden.
Uit de enquête is gebleken dat Zorgstroom de kennis en competenties van werknemers met betrekking tot vocht en voeding en ondervoeding in het verleden als aandachtspunt leek te nemen, in de vorm van cursussen
en/of bijscholing, maar dat dit de laatste vijf jaar op de achtergrond is geraakt.
Daarnaast is het de meeste medewerkers niet duidelijk of er een beleid voor vocht en voeding en ondervoeding bestaat. Het onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet betekent dat er geen acties genomen worden bij verdenking van ondervoeding of daadwerkelijke ondervoeding. In de meeste gevallen wordt de diëtist ingeschakeld. De acties die genomen worden, zijn voornamelijk het gevolg van het onderkennen van een mager uiterlijk en/of een slechte eetlust en/of prikkelbaarheid, depressiviteit, lusteloosheid en het apathisch
zijn van een klant.
Over het algemeen kan er geconcludeerd worden dat medewerkers van Zorgstroom, werkzaam binnen de wijkverpleging Middelburg, zelf denken te beschikken over de benodigde kennis, aangaande vocht en voeding.
Het onderzoek heeft echter uitgewezen dat slechts een geringe meerderheid voldoende kennis over het onderwerp bezit. Dit zou de preventieve onderkenning van ondervoeding in de weg kunnen staan. De
medewerkers lijken wel competent genoeg om de voedingssituatie aan de orde te stellen en hiernaar te handelen.
Belangrijke aanbevelingen die de onderzoeker wil aandragen zijn:
- Zorgstroom kan zich aanmelden bij de LPZ, om deel te nemen aan een meting van het zorgprobleem ondervoeding.
- Zorgstroom zou een brochure vocht en voeding en ondervoeding kunnen ontwikkelen waar medewerkers de nodige informatie uit kunnen halen om de kennis met betrekking tot dit onderwerp op te frissen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersZorgstroom, Middelburg
Datum2008-11-12
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk