De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsmanagement : een instrument om Pro Industrial Automation B.V. te professionaliseren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsmanagement : een instrument om Pro Industrial Automation B.V. te professionaliseren?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Pro Industrial Automation B.V. te Tholen (=Pia). Pia is werkzaam in de elektrotechniek.

De directie wil door middel van dit onderzoek het huidige kwaliteitsmanagement van Pia in beeld brengen en de eisen achterhalen voor het VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu checklist Aannemers) en ISO (International Organization for Standardization) certificaat. Tot op heden is er geen onderzoek gedaan naar het kwaliteitsmanagement noch naar VCA en ISO certificering.

De hoofdvraag die centraal staat in dit onderzoekt luidt:
Welke maatregelen, met betrekking tot VCA en ISO certificering, moet Pia treffen om het kwaliteitsmanagement te verbeteren en om te voldoen aan de eisen gesteld in het VCA en ISO certificaat.

Deze hoofdvraag is geformuleerd omdat steeds meer klanten om een VCA certificaat vragen. Pia wil dat er veilig, gezond en zo weinig milieubelastend werkt. VCA schenkt aandacht aan deze punten. De directie heeft zelf de wens geuit voor onderzoek naar ISO omdat Pia zich verder wil (blijven) ontwikkelen. Het onderzoek naar kwaliteitsmanagement vloeit voor uit deze twee wensen van de directie. VCA en ISO zijn twee instrumenten om kwaliteitsmanagement op te zetten en/of te verbeteren. Vandaar dat Pia inzicht wil hebben in het kwaliteitsmanagement.

Middels deelvragen is stapsgewijs tot een antwoord gekomen op de hoofdvraag.
Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek. Door dit literatuuronderzoek is er kennis vergaard over: de geschiedenis van het kwaliteitsmanagement, kwaliteitsmanagement, integrale kwaliteitszorg, communicatie, VCA en ISO.

Vervolgens is er een praktijkonderzoek gehouden door middel van vragenlijsten. Door deze vragenlijsten is de tevredenheid van de werknemers en directie, met betrekking tot communicatie, bekend geworden. Verder is er inzicht gekregen in het personeelsbeleid en het efficiënt werken van Pia.

Uit het literatuuronderzoek zijn de eisen met betrekking tot VCA en ISO naar voren gekomen. Om te voldoen aan de eisen van VCA moeten de volgende stappen uitgevoerd worden:
Stap 1: Aanschaf VGM checklist.
Stap 2: Vergelijking van VGM checklist met de praktijksituaties binnen Pia.
Stap 3: Ontbrekende documenten en procedures opstellen.
Stap 4: Werknemers inlichten over de nieuwe documenten en procedures die gelden binnen Pia. De werknemers moeten zich hier aan houden.
Stap 5: Risico Inventarisatie en Evaluatie laten maken door een middelbaar veiligheidskundige.
Stap 6: Plan van aanpak bespreken met middelbaar veiligheidskundige, plan van aanpak samen vaststellen.
Stap 7: Beginnen met de uitvoering van het plan van aanpak.
Stap 8: Certificerende instelling contracteren en de eerste audit laten plaatsvinden.
Stap 9: eventueel aanpassingen aan de hand van de audit uitvoeren.
Na deze stappen voldoet men aan de VCA eisen.

Voor de ISO eisen moet het volgende gerealiseerd worden:
- (kwaliteits) handboek;
- documentenbeheer oprichten;
- Kwaliteitsregistraties uitvoeren;
- interne audits uitvoeren;
- beheersen van producten met afwijkingen;
- corrigerende en preventieve maatregelen nemen;
- relevante documentatie voor de organisatie registreren.

Tot slot geef ik nog enkele aanbevelingen. Deze aanbevelingen komen grotendeels voort uit de informatie van het literatuuronderzoek gecombineerd met het praktijkonderzoek.
De communicatie (intern en extern) is voor verbetering vatbaar. Er wordt geadviseerd om maandelijks een nieuwsbrief rond te sturen met alle ontwikkelingen binnen Pia. Verder adviseer ik om een keer in de twee weken met het kantoorpersoneel een werkoverleg te houden. Dit om het werkplezier en de communicatie te verbeteren en te vergemakkelijken.
Met betrekking tot ISO certificering is het advies om te wachten tot na de zomervakantie, dan zijn alle werknemers terug op de zaak en is het VCA traject afgerond.
De laatste aanbeveling voor Pia is het organiseren van een dagdeel met alle werknemers van Pia. Op deze dag kunnen alle nieuwe regels, procedures en voorschriften bekend gemaakt worden en kan er geoefend worden met de procedures. Hierdoor betrek je de werknemer bij de organisatieontwikkeling en voldoe je direct aan de kwaliteitsborging van het kwaliteitsmanagement.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersPro Industrial Automation B.V., Tholen
Datum2009-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk