De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Data-integratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Data-integratie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Automotions is een mobiliteitsgroep die opereert in Zuidwest-Nederland. De Automotions Groep bestaat uit 24 onderliggende bedrijven, die gezamenlijk een breed scala aan mobiliteitsdiensten bieden. Deze onderliggende bedrijven hanteren ieder hun eigen systemen waarin ook de bedrijfs- en klantgegevens worden opgeslagen. Deze data is hierdoor alleen voor de medewerkers van de desbetreffende entiteit inzichtelijk.
De spreiding van bedrijfs- en klantgegevens zorgt voor een aantal problemen. Zo kunnen de gegevens van de verschillende entiteiten niet met elkaar vergeleken worden, kan de Automotions Groep geen reëel beeld vormen over het koopgedrag van haar klanten en kunnen de klanten niet optimaal benaderd worden met gepersonaliseerde aanbiedingen, waardoor potentiele omzet kan worden misgelopen. Een situatie, waarbij de bedrijfs- en klantgegevens alleen voor de entiteit zelf inzichtelijk zijn, is niet wenselijk. Dit ziet de Automotions Groep ook in en men heeft mij gevraagd om deze gegevens samen te voegen.
Tijdens het onderzoek moesten er verschillende acties worden ondernomen voordat de datasets, afkomstig uit de verschillende systemen, konden worden samengevoegd. Allereerst zijn de karakteristieken van de gebruikte systemen achterhaald, een voorbeeld van zo’n karakteristiek is de database waarnaar het systeem de data wegschrijft. Vervolgens is de data geïnventariseerd die ontsloten diende te worden en zijn de beschikbare data-ontkoppelingsmethoden geïnventariseerd. Deze data-ontkoppelingsmethoden waren ieder gebouwd voor een specifieke situatie maar hadden allemaal hetzelfde doel, namelijk: data uit een systeem halen. Aangezien de verschillende geëxtraheerde datasets buitengewoon vervuild waren, niet in hetzelfde formaat stonden en dubbele gegevens bevatten moest er naar tools gezocht worden die een dergelijke transformatie konden realiseren. Verschillende transformatietools zijn aan de hand van een set criteria getoetst. Deze criteria bestonden uit een aantal broodnodige functionaliteiten waarover de gewenste tool diende te beschikken. De functionaliteiten betroffen het ontdubbelen, opschonen, transformeren en samenvoegen van datasets. Na de samenvoeging is er onderzocht of en wanneer deze gecombineerde data, samen met extern beschikbare data, meerwaarde biedt voor de Automotions Groep.
Na de uitvoering van het onderzoek kan de volgende conclusie getrokken worden: De Automotions Groep kan door gebruik te maken van: de data-ontkoppelingsmethode ODBC; de ETL tool Pentaho en de extern beschikbare datasets over reisinformatie; gezinsinformatie; informatie over de vrienden en informatie over de hobby’s/interesses van een klant, gerichte uitingen en acties ondernemen die het bedrijf een meerwaarde kunnen bieden in de vorm van een hogere omzet of klanttevredenheid.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBusiness IT & Management
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersDe Automotions Groep, Goes
Datum2014-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk