De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Heb jij het, een sociale fobie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Heb jij het, een sociale fobie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sociale fobie, een duidelijke en aanhoudende situatiegebonden angst, voor één of meer situaties waarin men sociaal moet functioneren of iets moet presteren en waarbij men blootgesteld wordt aan onbekenden of een mogelijk kritische beoordeling door anderen.
Het is een moeilijk te herkennen angst omdat ieder zich wel een kenmerk kan toe-eigenen. Daarnaast speelt cultuurverschil een rol in het herkennen van deze fobie. Gevolgen van het moeilijk herkennen is te laat of niet behandelen waardoor sociale fobie grote gevolgen kan hebben op het verdere leven van deze persoon. Sociale fobie ontwikkelt zich vaak pas in de late tienerjaren, al schijnt het dat de meeste sociaal-fobici als kind al verlegen waren (van der Molen, Perreijn, & van den Hout, 2007).
Uit de cijfers van het Trimbos Instituut (2009) die over sociale fobie bekend zijn blijkt dat 8% van de Nederlandse bevolking met de leeftijd van 18-65 jaar last heeft gehad van een sociale fobie. Specifieke cijfers over jongeren en deze fobie en over sociale fobie in Zeeland zijn niet bekend.
Dit praktijkgericht onderzoek is gericht op de vraag "wat is de prevalentie van sociale fobie onder eerstejaars ROC studenten?". Met behulp van het literatuuronderzoek is er informatie verzameld over sociale fobie en met behulp van een digitale enquête zijn gegevens over de doelgroep en sociale fobie verzameld. De resultaten zijn verwerkt met het dataprogramma SPSS.
Resultaten
Uiteindelijk zijn er 167 bruikbare enquête resultaten verzameld. Alle deelnemers zijn eerstejaars studenten van het ROC Zeeland, volgen een opleiding binnen het cluster zorg en hadden een leeftijd tussen 16 en 20 jaar. De meeste deelnemers zijn jonge vrouwen. Voor de screening van sociale fobie is een puntenscore gehanteerd, waarbij in 4 maten gescoord kon worden. Mate 1. geen sociale fobie, mate 2, enigszins sociale fobie, 3. Sociale fobie en 4 sociale fobie in grote mate. 32% van de respondenten zijn gescreend in mate 1, 45% is gescreend in mate 2, 21% in mate 3 en 2% is gescreend in mate 4.
Conclusie en discussie
Uit dit onderzoek komt naar voren dat 23% van de gescreende respondenten last hebben van een sociale fobie in het dagelijks leven. Dit komt neer op een prevalentie van 39 studenten van de 167. Daarbij heeft 54,5% van alle respondenten aangegeven verlegen te zijn geweest als kind zijnde. Van de respondenten waarbij een sociale fobie gescreend is gaf 79,5% aan verlegen te zijn geweest als kind. Hierbij wordt bevestigd dat verlegenheid van invloed kan zijn op sociale fobie. Of verlegenheid een oorzaak is van sociale fobie of juist een gevolg zou nader onderzocht moeten worden. In het geheel zijn alle vragen gescreend en niet getoetst, daarom kan er vanuit dit onderzoek niet gegarandeerd worden dat de resultaten niet op toeval berusten.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbevelingen die geschreven zijn aan de hand van de resultaten en conclusies zijn het starten van een vervolg onderzoek naar sociale fobie op grotere schaal (zowel regionaal als landelijk) om meer feitelijke gegevens van sociale fobie te verkrijgen Daarnaast wordt het starten van een onderzoek naar effectieve interventies aanbevolen. Zodat er mogelijk op niet al te lange termijn interventiemogelijkheden zijn voor jongeren met een sociale fobie, om ook deze doelgroep hulp te bieden voor hun probleem.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnersGGD Zeeland, Goes
Datum2010-06-14
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk