De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Verlenen van palliatieve zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Verlenen van palliatieve zorg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoeksrapport gaat over de tevredenheid van studenten verpleegkunde over de opleiding verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland m.b.t. het verlenen van palliatieve zorg.

Palliatieve zorg heeft zich de laatste tijd sterk ontwikkeld in Nederland. Overal in het land zijn in een hoog tempo palliatieve terminale zorgvoorzieningen opgericht. Eind jaren negentig bestonden er in Nederland ongeveer 40 palliatieve zorgvoorzieningen. In 2007 waren dit er al 230. Deze zorgvoorzieningen bieden terminale patiënten een huiselijke omgeving waarin ze worden verzorgd en kunnen sterven (NIVEL, 2007).
Uit onderzoek van Veer, Francke & Poortvliet (2003a+b) blijkt dat gediplomeerde verpleegkundigen het geven van zorg rondom het stervensproces zwaar vinden en behoefte hebben aan extra bijscholing. Cooke (1996) geeft aan dat dit des te meer voor studenten geldt.
Door de sterke groei van palliatieve zorg in Nederland zal het nog belangrijker worden dat studenten verpleegkunde palliatieve zorg kunnen verlenen. Het verlenen van palliatieve zorg zal in de opleiding voldoende aandacht moeten krijgen, zodat de studenten zich hierin kunnen ontwikkelen.
Het doel van het onderzoek is om er achter te komen of er tijdens de opleiding tot verpleegkundige voldoende aandacht wordt gegeven aan de theorie en praktijkervaring rondom het verlenen van palliatieve zorg, om deze ontwikkeling van studenten te realiseren.

Het onderzoek heeft een kwantitatief uitgangspunt. Voor het onderzoek zijn als eerste relevante artikelen verzameld door gebruik te maken van databanken, zowel nationaal als internationaal. Deze artikelen zijn vervolgens geanalyseerd. De respondenten die meegedaan hebben aan het onderzoek zijn 3e en 4e jaars studenten verpleegkunde van de Hogeschool Zeeland. Gegevens zijn d.m.v. een surveyonderzoek verkregen. De gegevens die voortkwamen uit het onderzoek zijn verwerkt in het programma SPSS.

Uit het onderzoek blijkt dat studenten behoeften hebben aan meer theorie om de kennis, vaardigheden en attitude te vergroten en te ontwikkelen m.b.t. het verlenen van palliatieve zorg. De tevredenheid van studenten over de mate waarin ze theorie krijgen verschilt per onderwerp. Over de onderwerpen die te maken hebben met de ontwikkeling van de attitude zijn ze vooral tevreden en onderwerpen gericht op kennis en vaardigheden heerst meer de ontevredenheid bij de studenten.
Verder zou de helft van de studenten eventueel meer praktijkervaring willen opdoen specifiek gericht in het verlenen van palliatieve zorg. De voorkeur gaat uit naar een x-aantal weken meelopen in een palliatieve terminale zorgvoorziening. 82,9% van de studenten kiest hiervoor.
De keuze van differentiatie speelt geen enkele rol in de behoeften van studenten aan meer theorie en praktijkervaring.

De opleiding verpleegkunde van de Hogeschool Zeeland dient meer theorie te geven, gericht op de kennis, vaardigheden en attitude van de student m.b.t. het verlenen van palliatieve zorg. Verder zal de opleiding naast de huidige stages meer praktijkervaring moeten aanbieden specifiek gericht op het verlenen van palliatieve zorg.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2008-06-18
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk