De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Parate kennis rondom negative pressure wound therapy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Parate kennis rondom negative pressure wound therapy

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze scriptie, over NPWT (Negative Pressure Wound Therapy), is geschreven ter afronding van de opleiding HBO-Verpleegkunde. Op een afdeling kunnen patiënten starten met de therapie. Ook kunnen zij op een afdeling opgenomen worden, terwijl zij al behandeld worden met de therapie. Hierdoor kan elke verpleegkundige met NPWT in aanraking komen. Verpleegkundigen dienen over kennis te beschikken om de zorg hieromtrent uit te kunnen voeren. In deze scriptie wordt gekeken naar de parate kennis rondom NPWT en de wijze waarop deze kennis is verkregen bij verpleegkundigen van het ADRZ in Goes. Hierbij luidt de onderzoeksvraag: "Over welke parate kennis beschikken verpleegkundigen op algemene afdelingen uit het ADRZ in Goes rondom NPWT en hoe hebben zij deze kennis verkregen?"

D.m.v. de literatuurstudie en kwantitatief onderzoek, is getracht antwoord te vinden op deze vraag. Het kwantitatief onderzoek kreeg vorm door de opgestelde enquête die over de diverse verpleegafdelingen werd verspreid. In de enquête worden zowel algemene vragen gesteld, als kennisvragen. De kennisvragen zijn opgesteld rondom algemene wonden en aspecten die op meerdere afdelingen voor kunnen komen. Wonden die gespecialiseerde zorg nodig hebben zijn buiten beschouwing gelaten. De resultaten zijn met behulp van SPSS omgezet naar cijfermatige gegevens en hierna geanalyseerd.

Over het algemeen hebben de respondenten gemiddeld 24,4% van de kennisvragen goed beantwoord. De kennisvragen zijn verdeeld in vier subgroepen; Algemene kennis, Indicaties, contra-indicaties en complicaties, Therapie en Materiaal. De respondenten scoren het hoogst op algemene kennis, met gemiddeld 36,5% goede antwoorden. Met gemiddeld 3,5% goede antwoorden wordt bij de categorie 'Materiaal' het laagst gescoord. Het maximaal aantal goede antwoorden dat is gegeven is 12. Dit was door één enkele respondent behaald. Er is een minimaal verschil tussen het gemiddeld aantal goede antwoorden bij MBO-afgestudeerden (24,2%) en HBO-afgestudeerden (22,2%). Respondenten die de IC-opleiding hebben gedaan scoren met gemiddeld 40% goede antwoorden het hoogst. Respondenten die een workshop/training omtrent NPWT buiten de opleiding om hebben gevolgd scoren gemiddeld 31,2% goede antwoorden tegenover 21,2% voor degenen die dit niet hebben gedaan. Ook is er geen verband zichtbaar tussen het aantal jaren werkervaring in verhouding tot het gemiddeld percentage goede antwoorden. Met 86,9% heeft de meerderheid van de respondenten de kennis rondom NPWT opgedaan op de werkvloer.

N.a.v. de resultaten kan gesteld worden dat de verpleegkundigen weinig kennis hebben rondom NPWT en dat opleidingsniveau hierin amper een rol speelt. De kennis waarover zij wel beschikken is voornamelijk opgedaan op de werkvloer.

A.d.h.v. dit onderzoek zijn verscheidene aanbevelingen mogelijk, zoals: Door het op grotere schaal uitvoeren van het onderzoek kan een exacter kennisniveau verkregen worden. Er zou ook vooraf vastgesteld kunnen worden aan welk kennisniveau de verpleegkundigen moeten voldoen zodat men na de toetsing een beeld heeft van het behaalde resultaat. De leiding van een afdeling zou ervoor kunnen kiezen om haar medewerkers met regelmaat aan scholing te laten deelnemen. De opleiding zou de therapie aan kunnen bieden in het pakket bij studenten die de AGZ-richting gekozen hebben. Zo beschikken de studenten al over kennis alvorens zij werkzaam zijn.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2012-07-31
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk