De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Passende hulp voor zwerfjongeren in de regio Bergen op Zoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Passende hulp voor zwerfjongeren in de regio Bergen op Zoom

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Er is onderzoek gedaan naar de doelgroep zwerfjongeren uit de regio Bergen op Zoom. Dit onderzoek is gedaan voor de Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom, onderdeel van Novadic- Kentron. Het probleem dat centraal staat in dit onderzoek, is dat veel zwerfjongeren die door de Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom worden doorverwezen naar het Centraal Onthaal in Breda, uiteindelijk niet daar aankomen. Zij verdwijnen uit beeld. Het doel van het onderzoek is om ervoor te zorgen dat zwerfjongeren na doorverwijzing, vanuit de Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom naar het Centraal Onthaal in Breda, aanhaken bij de hulpverlening. Het gewenste resultaat hierbij is dat zwerfjongeren passende hulp krijgen waardoor ze hun leven weer op de rit kunnen krijgen.
De onderzoeksvraag die centraal stond tijdens het hele onderzoek is:
Op welke manier kunnen hulpverleners van zowel de Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom als hulpverleners van het Centraal Onthaal in Breda een bijdrage leveren om de zwerfjongeren in de regio Bergen op Zoom toe te leiden naar een voor hen passend hulpverleningsaanbod? Hierbij zijn de volgende deelvragen ondersteunend:
• Wat zijn de hulp- en ondersteuningsbehoeften van zwerfjongeren uit de regio Bergen op Zoom?
• Wat ervaren de zwerfjongeren bij de bestaande hulpverlening?
• Voor welke wegen kiezen de zwerfjongeren uit de regio Bergen op Zoom na doorverwijzing vanuit de Maatschappelijke Opvang in Bergen op Zoom?
• Om welke redenen kiezen de zwerfjongeren hiervoor?
• Welke interventies kunnen maatschappelijk werkers binnen de Maatschappelijke Opvang toepassen om zwerfjongeren te motiveren om naar Centraal Onthaal te gaan?
• Welke vorm van nazorg sluit aan bij de behoeften van de zwerfjongeren?
Wat uit het onderzoek blijkt, is dat dakloosheid bij zwerfjongeren vaak begint met problemen in de thuissituatie. De doelgroep zwerfjongeren is een diverse groep met diverse behoeften. Zij willen vooral hun leven weer op de rit krijgen. Hiervoor hebben ze ondersteuning nodig op de volgende gebieden: financiën, huisvesting, arbeid, middelengebruik, psychisch functioneren en het verkrijgen en onderhouden van een sociaal netwerk. Zwerfjongeren ervaren vaak veel onduidelijkheid bij de hulpverlening. Zij ervaren dat ze vaak van het kastje naar de muur worden gestuurd door alle instanties.
Zwerfjongeren ervaren een hoge drempel wanneer zij naar het Centraal Onthaal in Breda worden doorverwezen. Dit vanwege de afstand. Je kunt als hulpverlener interventies toepassen om de jongeren te motiveren om aan te haken bij de hulpverlening. Wel is het belangrijk dat de uiteindelijke keuze bij de cliënt wordt gelaten. Als hulpverlener is het belangrijk om voldoende tijd te nemen voor deze doelgroep en aandacht te besteden aan de vertrouwensrelatie tussen hulpverlener en cliënt. De nazorg zal gericht moeten zijn op het ondersteuning bieden bij praktische zaken op het gebied van zelfstandig wonen. Ook is samenwerking met de ketenpartners belangrijk om de jongeren passende hulp te kunnen bieden.
Aan de hand van deze uitkomsten, zijn de volgende aanbevelingen gedaan:
• Het is belangrijk dat de gemeente Bergen op Zoom in deze doelgroep gaat investeren en iets gaat oprichten voor zwerfjongeren in de regio.
• In de begeleiding van zwerfjongeren rekening houden met de diversiteit van de (problematiek van de) doelgroep door individueel te kijken naar de wensen.
• Er zouden kwartaal evaluaties kunnen plaatsvinden tussen Maatschappelijke Opvang Bergen op Zoom en Centraal Onthaal/de Omloop in Breda.
• Als hulpverlener rekening houden met het feit dat zwerfjongeren soms moeilijk bereikbaar zijn en meer uitleg nodig hebben.
• Zwerfjongeren duidelijkheid geven door een overzicht van alle hulpverleningsinstanties in de regio te overhandigen in het gesprek.
• In de hulpverlening aan zwerfjongeren is het belangrijk aandacht te besteden aan het aanleren van basisvaardigheden bij het zelfstandig wonen.
• Inzetten op een buddyproject
• Aandacht besteden aan een goede samenwerking met verschillende ketenpartners.
• Een inloopspreekuur organiseren waar zwerfjongeren terecht kunnen met vragen.
• Een vorm van nazorg bieden in de vorm van woonbegeleiding vanuit de Maatschappelijke Opvang Bergen op Zoom.
• Vervolgonderzoek naar de haalbaarheid van een daklozenopvang voor jongeren in de regio Bergen op Zoom.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
PartnerMaatschappelijke opvang/ Novadic- Kentron, Bergen Op zoom
Datum2014-06-18
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk