De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mediaton bij echtscheiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Mediaton bij echtscheiding

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Ravelijn Advocaten & Mediators is een advocatenkantoor en gevestigd in Bergen op Zoom. Er wordt gewerkt vanuit een service gerichte instelling op diverse rechtsgebieden, zoals vreemdelingenrecht, arbeidsrecht, bestuursrecht en personen- en familierecht.

Met name vanuit de rechtbank wordt steeds meer nadruk gelegd op “mediation” als oplossing c.q. instrument bij de vele geschillen die moeten worden beslecht, met name ook in personen- en familierecht. Ten behoeve van de organisatie is onderzoek gedaan naar de vraag óf en in welke mate mediation in een echtscheidingsprocedure, naast het verplicht indienen van een ouderschapsplan, zou kunnen bijdragen aan een positief verloop van de procedure voor alle partijen. Daarbij is onderzocht of er een ontwikkeling waarneembaar is in de vraag naar mediation en of Ravelijn Advocaten & Mediators beleidsmaatregelen moet nemen om in voldoende mate mediation aan te kunnen bieden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn in dit onderzoeksrapport opgetekend.

Doordat de overheid de kosten van gefinancierde rechtsbijstand en rechtspraak wil terugdringen, heeft zij onder andere maatregelen genomen op het gebied van echtscheiding, te weten procederen bij de rechtbank, alsook de gefinancierde rechtsbijstand ten behoeve van die procedure duurder te maken. Dit vanuit de verwachting dat minder mensen een kostbare procedure opstarten en meer mensen zullen kiezen voor een goedkopere manier van geschillenbeslechting; mediation.

Daarnaast is de rol van de rechtbank als geschillenbeslechter teruggedrongen door de introductie van het wettelijk verankerd ouderschapsplan en de rechtbank dwingt hiermee partijen tot gezamenlijk overleg. De adviserende rol van de advocaat (die tevens mediator is) is eveneens bepalend in het echtscheidingsproces, meer in het bijzonder bij de communicatie tussen partijen.

Uit onderzoek is gebleken dat de vraag naar mediation groeit nu het aantal aanvragen voor gefinancierde rechtsbijstand ten behoeve van mediation is gestegen. Hoewel het aantal doorverwijzingen door de rechtbank naar mediation tot aan 2013 is gedaald, er zijn geen recentere gegevens beschikbaar, is uit empirisch onderzoek gebleken dat de rechtbank partijen steeds vaker voorstelt om mee te werken aan een mediationtraject.

Ravelijn Advocaten & Mediators kan van deze groeiende vraag naar mediation profiteren door maatregelen te nemen aangaande haar beleid en nu zij zich ten doel heeft gesteld om binnen 3 tot 5 jaar de helft van alle zaken die door de organisatie worden behandeld uit mediation te laten bestaan, zal zij terstond de navolgende maatregelen dienen te nemen:

- Meer bekendheid geven aan mediation op haar website, bij de receptie en in de wachtkamer.
- Bij een eerste contact met een cliënt die wil scheiden beproeven of deze openstaat voor mediation, algemene informatie verstrekken en ook de (financiële) voordelen benoemen, te weten dat mediation een goedkope manier kan zijn om een scheiding te realiseren.
- Er dient een eigen folder gemaakt te worden omtrent mediation en welke mogelijkheden de organisatie kan aanbieden en de markt hiermee in aanraking laten komen door (zorgvuldig geselecteerde) organisaties te benaderen (zoals maatschappelijk werk, huisarts en het juridisch loket) die deze folder onder de aandacht van de markt kunnen brengen.
- In kaart brengen welke markten de organisatie wil aanboren en nader onderzoek laten verrichten (extern bedrijf of stagiair) naar de vraag naar mediations bij andere rechtsgebieden, zoals arbeids- en bestuursrecht en afhankelijk van de uitkomst daarvan een mediator zich laten specialiseren op dat rechtsgebied.
- Een advocatenkantoor in Bergen op Zoom en/of Roosendaal benaderen in verband met het uitwisselen aan elkaar van mediations.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersRavelijn Advocaten en Mediators
Datum2014-07-07
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk