De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Waarom en hoe wordt er bij EdeA de laatste minuut risico analyse geïmplementeerd?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Waarom en hoe wordt er bij EdeA de laatste minuut risico analyse geïmplementeerd?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij EdeA (de leverancier van Utilities op de Chemelot site te Geleen) is een veiligheidsinstrument ontwikkeld en geïmplementeerd voor het verhogen van de veiligheidsperformance, de zogenaamde Laatste Minuut Risico Analyse (LMRA).

Wat verstaat men eigenlijk onder veiligheid? Het begrip veiligheid bestaat uit drie elementen. Primair hierin staat het gedrag en handelen van het individu op de werkvloer en daarbuiten.

LMRA en EdeA. LMRA is door het managementteam van EdeA voor iedereen, die voor EdeA werkzaamheden wil verrichten, verplicht gesteld vanaf 1 juni 2010.

Waarom LMRA? Omdat niemand gewond mag raken en ook gezien de ligging van de installaties, midden in de gemeente Sittard - Geleen (met 50.000 inwoners), is het van groot belang dat deze risico's gereduceerd/geëlimineerd worden. Met andere woorden om de risico's alsnog te herkennen en gepaste maatregelen te kunnen nemen - op het laatste moment - is LMRA ingevoerd.

Hoe LMRA uitvoeren? De LMRA - methodiek is gebaseerd op het doorlopen van een checklist met 12 vragen. Deze vragen staan op een kaartje dat hierbij wordt gebruikt en dient als hulpmiddel.


Eerste bevindingen en conclusies. De eigen en contractor medewerkers ervaren LMRA als positief.

De toekomst van LMRA. Door de organisatie stapsgewijs naar een hoger veiligheidscultuurniveau te brengen en te gehoor te geven aan de "zwakke signalen" (de bijna-ongevallen en kleine letsels, die niet worden gemeld), kan deze laatste schakel zorgen tot een verdere reductie van het aantal ongevallen en uiteindelijk bijdragen aan de nul ongevallen in het jaar 2015 op de gehele Chemelot site

Communicatie en rekenschaprelatie zullen uiteindelijk het succes van LMRA op de lange termijn bepalen. Hiervoor is in het eerste kwartaal van 2010 een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de "huisbazen" van de Chemelot site en Contractors, in het leven geroepen om het LMRA instrument in te voeren. Een en ander zal eind 2010 gereed zijn. Het doel is om uniformiteit te bereiken op de gehele Chemelot site, dus niet alleen voor eigen medewerkers maar ook, misschien nog wel de belangrijkste groep, de contractors. Want zij zijn het die de klus veilig en zonder ongeval moeten klaren en samen dienen we ervoor te zorgen dat iedereen, iedere dag weer veilig en gezond thuis komt; dus het EdeA LMRA motto is:

"STOP voor je START en heb oog voor veiligheid!"

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingEngineering/ Energie- & Procestechnologie (AOT)
InstituutDe Ruyter Academie
PartnersEdeA, Geleen
Datum2010-06-23
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk