De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kinderen pijnvrij!

Een kwantitatief onderzoek naar het gebruik van pijn-screeningsmethodes bij kinderen in het ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kinderen pijnvrij!

Een kwantitatief onderzoek naar het gebruik van pijn-screeningsmethodes bij kinderen in het ziekenhuis

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding onderzoek: De aanleiding voor dit onderzoek is het feit dat vroegtijdig pijn herkennen en behandelen bij kinderen gecompliceerd is. Kinderen zijn niet altijd in staat zich verbaal te uiten. Hierdoor bestaat de kans dat pijn bij kinderen minder effectief behandeld wordt. Er wordt daarom onderzoek gedaan naar welke methodes er gebruikt worden om pijn te screenen en of deze dan ook effectief gebruikt worden. Het onderzoek zal de volgende vraag beantwoorden: In hoeverre maken verpleegkundigen op de Spoedeisende hulp en de kinderafdeling gebruik van screeningsmethodes om pijn vroegtijdig te herkennen en te behandelen en hoe ervaren zij het gebruik van deze methodes?
METHODE: Het betreft een kwantitatief onderzoek en is uitgevoerd aan de hand van een surveyonderzoek. De gegevens zijn verkregen door middel van een zelf ontwikkelde enquête. Uiteindelijk zijn er 28 enquêtes ingevuld door verpleegkundigen en leerling-verpleegkundigen die werken op de Spoedeisende Hulp of kinderafdeling in het ADRZ in Goes. Alle gegevens zijn verwerkt en geanalyseerd met behulp van het statistiek programma Statistical Package for the Social Sciences (SPSS).
RESULTATEN: Uit het onderzoek is gebleken dat 96,4% van de respondenten aan geeft dat er screeningsmethodes aanwezig zijn op de kinderafdeling en de methodes worden volgens 75% van de respondenten tijdens iedere opname van een patiënt gebruikt. Daarnaast blijkt dat 85,7% van de respondenten van mening is dat de screeningsmethode een handige en makkelijke methode is. Verder is er weinig tot geen behoefte aan het verbeteren van de bestaande methode of het ontwikkelen van een nieuwe methode. Tenslotte blijkt uit de resultaten dat over het algemeen de respondenten zich bekwaam voelen om pijn te screenen bij kinderen en hebben de respondenten boven de 40 jaar behoefte aan bijscholing over het gebruik van screeningsmethodes.
DISCUSSIE: Het meetinstrument dat gebruikt is voor dit onderzoek is een zelfontwikkelde enquête. Hierdoor is de betrouwbaarheid en validiteit van het onderzoek verminderd. Het onderzoek zou uitgevoerd worden op de kinderafdeling en de SEH. Uiteindelijk bleek er toch voldoende respons te zijn op de kinderafdeling, waardoor er besloten was om geen enquêtes uit te delen op de SEH. Met behulp van de Cronbach’s Alpha is een betrouwbaarheidsanalyse gedaan. De waarde die hieruit kwam was 0,8, wat wijst op betrouwbaarheid van het onderzoek. Daarnaast is met behulp van een steekproefcalculator berekend dat dit onderzoek een betrouwbaarheidsniveau heeft van 87%.
CONCLUSIE: Op de kinderafdeling wordt dagelijks gebruik gemaakt van screeningsmethodes om pijn te screenen bij kinderen. Het gebruik van de methodes wordt als effectief ervaren. Het blijken handige en makkelijke methodes te zijn en er is dan ook weinig tot geen behoefte aan het aanpassen van de bestaande methodes of het ontwikkelen van nieuwe methodes.
AANBEVELINGEN: Er wordt aanbevolen om een jaarlijkse bijscholing te organiseren die zich toe spitst op het screenen van pijn bij kinderen en de daar bijhorende screeningsmethodes. Ook wordt aanbevolen om een klein patiënttevredenheidsonderzoek te houden op de kinderafdeling waarbij gedurende een aantal weken de patiënten worden gevraagd hoe zij hun pijnbehandeling en bestrijding tijdens de opname ervaren. Tenslotte kan een vervolgonderzoek plaatsvinden dat dieper ingaat op redenen achter bepaalde keuzes van respondenten.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
Domein Health, Education & Wellbeing
AfstudeerorganisatieAdmiraal de Ruyter ziekenhuis, Goes
Datum2015-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk