De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kwaliteitsniveau van jeugdtrainers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Kwaliteitsniveau van jeugdtrainers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aansluiting van het kwaliteitsniveau en de training van de jeugdtrainer op de wensen en behoeften van de jeugdspelers moet er voor zorgen dat de spelers lid blijven, beter worden opgeleid en een hogere competitieniveau gaan spelen. Op deze manier moet er een beter doorstroming ontstaan naar de senioren. Het probleem is echter dat er niet voldoende inzicht is in het kwaliteitsniveau van de trainers. Er moet dus eerst achterhaald worden wat het kwaliteitsniveau van de trainers op dit moment is. Daarnaast is het belangrijk om de wensen, behoeften en motivatie van spelers te achterhalen. Hierbij kan afgevraagd worden of het didactische kwaliteitsniveau van de trainers en zijn visie op dit moment aansluit bij de wensen en behoeften van spelers.

De centrale van het onderzoek luidt als volgt: ‘In hoeverre sluit de aard van de kwaliteit van de jeugdtrainer en zijn training aan op de wensen en behoeften van de jeugdspelers van voetbalvereniging Zeelandia Middelburg?’
Om antwoord op de hoofdvraag te krijgen, zijn er drie deelvragen geformuleerd die voortkomen uit de hoofdvraag van het onderzoek. Het eerste onderwerp, de kwaliteit, kan opgesplitst worden in twee delen, namelijk het didactisch niveau van de jeugdtrainer (deelvraag 1) en de visie van de jeugdtrainer (deelvraag 2). Het tweede onderwerp is de wensen en behoeften van de jeugdspelers (deelvraag 3).

De eerste deelvraag wordt onderzocht door gebruik te maken van een observatie. Dit wordt gedaan met behulp van een videocamera. Op deze manier worden alle aspecten en handelingen van de jeugdtrainer vastgelegd. Om de voetbalvisie van de jeugdtrainer te achterhalen wordt vervolgens gebruik gemaakt van een interview. Door de trainer te interviewen kunnen er specifieke vragen gesteld, welke vervolgens teruggekoppeld kunnen worden naar de observatie. Tenslotte wordt een enquête uitgezet onder de jeugdspelers van v.v. Zeelandia Middelburg. Op deze manier kan er een grote groep ondervraagd worden. De spelers wordt gevraagd wat hun wensen, behoeften en motivatie zijn.

Kortom kan gesteld worden dat, met oog op de didactische kwaliteiten van de jeugdtrainer, er nog enige tegenstand is. Op dit gebied is er dus nog geen aansluiting op de wensen en behoeften van de jeugdspelers. Daarnaast is, met betrekking tot de visie van jeugdtrainer en -spelers, te zien dat maar op één aspect wordt aangesloten op de wensen en behoeften van de spelers, namelijk een training die gericht is op het teambelang en samenspel. Tenslotte kan, als antwoord op de centrale vraag, gezegd worden dat de kwaliteit van de jeugdtrainer en training op dit moment nog weinig aansluit op de wensen en behoeften van de jeugdspelers van v.v. Zeelandia Middelburg.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSport- & Bewegingseducatie
InstituutScaldis Academy
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2015-06-30
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk