De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Persoonskenmerken eerstejaars en tweedejaars HBO-V studenten

een onderzoek naar het verschil in persoonskenmerken van eerstejaars en tweedejaars HBO-V studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Persoonskenmerken eerstejaars en tweedejaars HBO-V studenten

een onderzoek naar het verschil in persoonskenmerken van eerstejaars en tweedejaars HBO-V studenten

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op vraag van de Hogeschool Zeeland wordt er onderzoek gedaan naar de persoonskenmerken van eerstejaars en tweedejaars studenten verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland. Nagegaan wordt of er verschil bestaat in persoonskenmerken tussen eerstejaars en tweedejaars studenten verpleegkunde. Daarbij is onderzocht wat persoonskenmerken nou precies zijn, hoe men hiermee omgaat als student en als verpleegkundige. Uiteindelijk is gekeken of er groei en ontwikkeling in deze persoonskenmerken zit. De hoofdvraag van het onderzoek is: in hoeverre is er verschil in persoonskenmerken tussen eerstejaars en tweedejaars studenten verpleegkunde aan de Hogeschool Zeeland?

Dit onderzoek is een kwantitatief onderzoek waarbij de NEO-FFI vragenlijst is uitgezet onder eerstejaars en tweedejaars studenten verpleegkunde. Deze vragenlijst bevat 60 vragen. De vragen worden bij het analyseren geclusterd tot de vijf domeinen van de Big Five. Er kwamen 133 studenten verpleegkunde in aanmerking voor het invullen van de vragenlijst. Uiteindelijk hebben 73 studenten de vragenlijst daadwerkelijk ingevuld (55%).

De resultaten en vergelijkingen lieten zien dat de eerstejaars en tweedejaars ongeveer hetzelfde scoren op de vijf domeinen van de Big Five. Op het domein altruïsme scoren de tweedejaars lager. 2e jaars scoren hoger op het domein consciëntieusheid wat inhoudt dat er een groei zit in de planning en organisatie die vereist is voor een HBO-verpleegkundige.

Een aanbeveling voor de opleiding is om vervolgonderzoek naar de persoonskenmerken van studenten verpleegkunde in alle leerjaren aan de Hogeschool Zeeland te doen. Dit om te kijken of er daadwerkelijk een groei zit in de persoonskenmerken. Zo kan er wellicht meer individuele aandacht besteedt worden aan de studenten wat een groei in persoonskenmerken kan betekenen. Eventueel zou er ook een toelatingstest voor de opleiding geïmplementeerd kunnen worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingVerpleegkunde
AfdelingAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersHZ University of Applied Sciences, Vlissingen
Datum2012-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk