De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CRM Salesforce als CMS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CRM Salesforce als CMS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

7Dots houdt zich bezig met het intern integreren van Salesforce voor het ondersteunen van de bedrijfsprocessen. Deze integratie helpt de klant om de repetitieve handelingen die nodig zijn voor de bedrijfsprocessen te reduceren of zelfs volledig te automatiseren.
Naast het intern integreren van Salesforce heeft 7Dots nu de vraag gekregen om Salesforce als toepassing te gebruiken waarbij dit softwarepakket alle gegevens aanlevert aan een externe webapplicatie, een toepassing die lijkt op een Content Management Systeem (CMS). Hierbij is het de bedoeling dat de webapplicatie volledig te beheren is in Salesforce. Doordat deze aanpak om Salesforce als CMS te laten fungeren nieuw is voor 7Dots, wil hij dat er eerst onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden om een dergelijke opzet te realiseren. Met de resultaten uit het onderzoek wil hij een webapplicatie prototype bouwen en de daarbij horende architectuur documenteren. Op basis hiervan kan namelijk worden bepaald of soortgelijke vragen in de toekomst interessant zijn om op te pakken.
De centrale vraag luidt dan ook: “Welke architectuur keuzes moet 7Dots maken om Salesforce als CMS te laten fungeren voor een te ontwikkelen webapplicatie waarbij het gebruik van eigen tools mogelijk is?”
In het onderzoek zijn verschillende methodes gebruikt om tot een antwoord op de centrale vraag te komen. Zo is de benodigde kennis rondom Salesforce vergaard door middel van een literatuuronderzoek, zijn de eisen en wensen van de opdrachtgever in kaart gebracht met behulp van een interview en een brainstormsessie, is een architectuur opgezet conform deze eisen en wensen met behulp van een requirementsanalyse en is de architectuur gerealiseerd en gevalideerd in een prototype.
Uit het onderzoek blijkt dat het wel degelijk mogelijk is om Salesforce als CMS te laten fungeren maar dat daar meerdere haken en ogen aan zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Zo zijn er op het gebied van veiligheid en continuïteit risico’s gevonden die impact hebben op de kwaliteit van de webapplicatie. Los van deze risico’s is er veel maatwerk nodig die bij het gebruik van een traditioneel CMS ontbreken. Een vervolgonderzoek naar de kosten en baten kan hier meer duidelijkheid in scheppen.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHBO-ICT
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
Partners7dots
Datum2016-7-4
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk