De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeerscriptie imago-onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeerscriptie imago-onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De opdracht voor het schrijven van de scriptie was: Welk imago heeft de afdeling Openbare Werken van de gemeente Schouwen-Duiveland, zowel in- als extern, en welke interne maatregelen kan de gemeente nemen om het imago te beïnvloeden? Dit onderzoek is deels een vervolg op de investering in het nieuwe wagenpark en de nieuwe bedrijfskleding. Tevens is imago een van de speerpunten binnen het beleid van de gemeente.

Imago en identiteit zijn twee begrippen die erg nauw met elkaar samenhangen. Imago kan worden omschreven als het beeld dat de omgeving heeft van de organisatie. Identiteit is de manier waarop de organisatie zich naar buiten profileert. Dat gebeurt op vier verschillende manieren, door gedrag, symbolen, communicatie en de persoonlijkheid van de organisatie. Imago is meestal dan ook een afspiegeling van de identiteit. De manier waarop het imago in het onderzoek is onderzocht is m.b.v. het Gap-model gedaan. Dit model geeft uiteindelijk door verschillende gap's aan waar onregelmatigheden zitten in het imago van de organisatie. Om tot de informatie te komen voor het model is een enquêteonderzoek uitgevoerd. Daar zijn drie doelgroepen voor benaderd, de burgers, de medewerkers en de leidinggevenden.

Uit de resultaten blijkt dat het imago goed is, beter dan de leidinggevenden verwacht hadden. De afdeling wordt gezien als een klantvriendelijke en behulpzame afdeling, waar niet altijd even hoge kwaliteit van werk wordt geleverd maar die goed aanspreekbaar is via zowel de medewerker als de servicelijn. De servicelijn wordt door alle doelgroepen gezien als een erg belangrijk instrument binnen het imago van de afdeling. Deze functioneert volgens de respondenten ook goed, echter geeft bijna tweederde van de respondenten aan dat ze niet bekend zijn met de servicelijn. De kwaliteit van de werkzaamheden is niet altijd even hoog. Het vooroordeel van de gemeenteambtenaar komt in de resultaten toch nog een aantal keren naar voren.

Wanneer we kijken naar de resultaten zien we dat de kwaliteit niet altijd even hoog is, de servicelijn zeer belangrijk is maar nog niet echt bekend en de afdeling wordt nog niet als bedrijfsmatig gezien. Dat heeft geleid tot o.a. de volgende aanbevelingen:
• Meer bekendheid geven aan de servicelijn. Omdat deze niet goed bekend is maar wel een grote rol speelt binnen het imago, kan hier nog winst mee behaald worden.
• Een kwaliteitshandvest voor de afdeling Openbare Werken instellen. Zo is voor de burger duidelijk wat de afdeling doet en waar ze de afdeling op kunnen afrekenen.
• Bewust belonen invoeren. Om de bedrijfsmatigheid te bevorderen, kan bewust belonen ingevoerd worden. Zo wordt er een beloning gekoppeld aan de prestaties die men levert, deze zullen dus hoog moeten zijn.

De aanbevelingen hierboven zijn kort beschreven, voor de verdere uitwerking van de aanbevelingen verwijs ik u naar de aanbevelingen achterin de scriptie.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
Domein Economie
PartnerGemeente Schouwen-Duiveland, Zierikzee
Datum2010-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk