De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Efficiënt ruimtegebruik op Zeeuwse bedrijventerreinen : onderzoek met het meetinstrument zorgvuldig ruimtegebruik

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Efficiënt ruimtegebruik op Zeeuwse bedrijventerreinen : onderzoek met het meetinstrument zorgvuldig ruimtegebruik

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bedrijventerreinen staan al geruime tijd in de belangstelling van media, politici en non-gouvernementele organisaties. Zo zouden ze afdoen aan het landschap en er zouden er te veel van zijn in Nederland en Zeeland. Bij de provincie Zeeland is duurzaam ruimtegebruik op bedrijventerreinen een belangrijk aspect van het ruimtelijk beleid en daarom heeft zij het project "Meetinstrument Zorgvuldig Ruimtegebruik" gestart. Dit Meetinstrument is ontwikkeld door de Hogeschool Zeeland, geoptimaliseerd door Grontmij en meet hoe efficiënt ruimte wordt benut op bedrijventerreinen.

Dit onderzoek draait om de verkrijging van meer referentiedata voor het instrument en de optimalisatie ervan. Deze informatie is verkregen uit literatuur, interviews en toetsingen met het Meetinstrument. Het doel van het instrument is dat het ondernemers bewust maakt van efficiënt ruimtegebruik. Daarnaast kan het in de toekomst gebruikt worden door Zeeuwse gemeentes of Zeeuwse parkmanagementorganisaties als hulpmiddel bij de uitgifte van grond op bedrijventerreinen.

Het Meetinstrument beoordeelt het ruimtegebruik van een bedrijf tijdens haar huidige bedrijfsvoering en, als de onderneming wil gaan uitbreiden, het ruimtegebruik van haar toekomstige bedrijfsvoering. Deze toekomstige bedrijfsvoering kan zowel op de huidige locatie als op een nieuwe locatie plaatsvinden. Aan het eind van de toetsing krijgt het bedrijf een score. Verder krijgt de ondernemer extra informatie over hoe hij zijn bedrijventerrein ruimte-efficiënt kan inrichten bij uitbreidingsplannen.

Het Meetinstrument heeft belanghebbenden of "stakeholders" net zoals een bedrijf dat heeft. De stakeholders van dit Meetinstrument zijn onder andere de Zeeuwse gemeentes en Zeeuwse parkmanagementorganisaties want zij gaan het Meetinstrument uiteindelijk gebruiken. Verder kunnen bedrijven zelf ook baat hebben bij een toetsing met het Meetinstrument. Zij kunnen dan namelijk achterhalen wat er verbeterd kan worden aan hun huidige terrein of aan hun toekomstige uitbreiding. De provincie Zeeland is ook een stakeholder. Het Meetinstrument stimuleert namelijk hun beleid.

In dit onderzoek zijn er 11 bedrijven uit 4 verschillende sectoren getoetst. Als er in de toekomst na meerdere tests een goed onderbouwd gemiddelde ontstaat per sector, kunnen deze scores vergeleken worden. Daarnaast zijn 3 van de 11 bedrijven getoetst op hun toekomstige uitbreiding. Deze score kan worden vergeleken met de score die zij behaald hebben voor de huidige situatie. Zo ziet men of de uitbreidingsituatie efficiënter is dan de eerdere situatie of niet.

Aan de hand van de gehouden interviews zijn bepaalde verbeteringen zichtbaar geworden. Zo is het volgens de gemeente Borsele belangrijk om het Meetinstrument in de aanvraag van bouwvergunningen te implementeren. Een andere geïnterviewde partij vindt het vooral van belang dat het oordeel van het Meetinstrument niet vrijblijvend moet zijn.

Tijdens het gebruik van het Meetinstrument zijn ook mogelijke verbeteringen duidelijk geworden. Zo heeft de geschatte referentiescore (een soort gemiddelde) weinig betekenis doordat het geen realistisch gemiddelde is. Ook kunnen sommige beoordelingscriteria verbeterd worden.

Er zijn ook andere manieren van duurzaam ruimtegebruik onderzocht. De belangrijksten hiervan zijn Cradle to Cradle en parkmanagement. Cradle to Cradle zorgt voor een groenere en gezondere invulling van het bedrijventerrein. Parkmanagement kan ruimte besparen doordat bepaalde activiteiten op het bedrijventerrein gezamenlijk gedaan kunnen worden.

De voornaamste conclusies van dit onderzoek zijn als volgt:

• Het Meetinstrument moet als hulpmiddel worden gezien voor gemeentes of parkmanagementorganisaties bij de beoordeling van de hoeveelheid (extra) grond die een bedrijf nodig heeft.
• Het Meetinstrument is voor ondernemers vooral een eye-opener.
• Er zijn nog te weinig bedrijven getest voor goed onderbouwde gemiddeldes zodat efficiënt ruimtegebruik beoordeeld kan worden.

Hieronder zijn de belangrijkste aanbevelingen gegeven:

• Gemeentes moeten het Meetinstrument gebruiken bij de aanvraag van bouwvergunningen.
• Voordat een bedrijf begint met bouwen of verbouwen, moet het op de hoogte zijn gebracht van de verschillende manieren van ruimtelijke efficiëntie in bouw of uitbreiding.
• Er zijn andere manieren van duurzaam ruimtegebruik die verder kunnen worden geïmplementeerd in de vragen en het beoordelingsgedeelte van het Meetinstrument.
• Er moeten meer bedrijven getest worden zodat er voor elke sector een goed onderbouwd gemiddelde ontstaat. Dan pas kan het Meetinstrument gebruikt worden als hulpmiddel voor gemeentes en parkmanagementorganisaties.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingInternational Business & Languages
AfdelingScaldis Academy
PartnersGrontmij; Spring, Vlissingen
Datum2008-08-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk