De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Maatstaf ten behoeve van maatregelen tegen wateroverlast

Rechten:

Maatstaf ten behoeve van maatregelen tegen wateroverlast

Rechten:

Samenvatting

De gevolgen van wateroverlast, welke veroorzaakt worden door een toename in neerslag, zijn steeds vaker merkbaar binnen stedelijke gebieden. Veelal is het aanwezige rioolstelstel niet gedimensioneerd om de hoeveelheden water die valt ten gevolge van hevige neerslag te verwerken. Dit kan voor veel schade en overlast zorgen binnen het stedelijk gebied met alle gevolgen van dien. Om dit alles te voorkomen is het van belang dat er maatregelen getroffen worden om de kans op wateroverlast binnen deze gebieden weg te nemen.

In opdracht van Juust B.V. is er een maatstaf gecreëerd welke toepasbaar is in verschillende projecten. Deze maatstaf focust zich op maatregelen ten behoeve van wateroverlast en wordt toegepast in het referentieproject van de Bloemenbuurt om de werkwijze van de maatstaf te illustreren. Voor de uitvoering van deze opdracht is de volgende onderzoeksvraag opgesteld:
“In hoeverre draagt de ontwikkeling van een maatstaf, ten behoeve van maatregelen tegen wateroverlast, bij aan het voorkomen van wateroverlast in stedelijke gebieden?”

Om een antwoord te kunnen formuleren op de onderzoeksvraag is er een maatstaf ontwikkelt welke vervolgens is toegepast in het referentieproject van de Bloemenbuurt te Vlissingen. Binnen de toepassing van de maatstaf zijn in het geval van de Bloemenbuurt de criteria en wegingsfactoren theoretisch opgesteld. Uit de resultaten van de maatstaf die per locatie is gebruikt binnen de Bloemenbuurt kan de uiteindelijke werking van de maatstaf geconcludeerd worden. Hieruit is gebleken dat de maatstaf een bijdrage levert aan het voorkomen van wateroverlast door een correcte en accurate afweging te maken tussen verschillende maatregelen die toegepast kunnen worden.
Op basis van de toepassing van de maatstaf en de opgedane ervaring over de werking van de maatstaf wordt aanbevolen om de maatstaf in zijn huidige staat voornamelijk te gebruiken in de beginnende fase van een project bijvoorbeeld voor het opstellen van een startdocument. Mocht men de maatstaf in een later stadium van een project willen gebruiken dient de hoeveelheid maatregelen verminderd te worden en de criteria specifieker te worden opgesteld.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingWatermanagement/ Aquatische Ecotechnologie
AfdelingDomein Technology, Water & Environment
PartnerJuust B.V., Kapelle
Datum2020-06-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk