De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Context aware mobile computing in warehousing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Context aware mobile computing in warehousing

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Contextuele informatie wordt vandaag de dag ingezet om het gebruik van mobiele computers te sturen. Dit onderzoek heeft zich erop gericht om het gebruik van de verschillende soorten contextuele informatie voor mobiele computers te onderzoeken en te achterhalen welke mogelijkheden deze te bieden hebben voor de warehouse configuratie van Zes Goes. De contextuele mogelijkheden die toegevoegde waarde bieden voor Zes Goes zijn in de praktijk toegepast op een mobiele scancomputer die hiervoor weinig tot geen verbeteringen aanbood voor de warehouse configuratie van Zes Goes.

Het doel van dit onderzoek was het uitzoeken van de mogelijkheden van context en hoe deze toegepast kunnen worden binnen deze specifieke warehousing configuratie. De volgende vraag is opgesteld om dit doel te bereiken: “In hoeverre kan een context-aware implementatie relevante informatie bieden voor een mobiele barcode scanner binnen de warehousing van Zes Goes”.
Eerst zijn de verschillende soorten context onderzocht en hoe deze in eerdere wetenschappelijke onderzoeken zijn toegepast. Een handvol verschillende contexten als licht, audio, video, gebruikersinteractie en tijd kwamen hieruit naar voren. De relevantie per context is bepaald door deze te valideren. Om de toegevoegde waarde van de contexten in de warehousing configuratie te bepalen zijn deze per interview voorgesteld aan de leidinggevende in dat vak. Dit gesprek is geanalyseerd tot de contextuele informatie die relevant zou zijn voor de warehousing configuratie van Zes Goes is beslist. Door dit te vergelijken met de eerdere validatie bleken de contexten van gebruikersinteractie en audio het meest relevant. Deze contexten zijn in een proof of concept scanapplicatie verwerkt aan de hand van een aantal eisen die naar voren zijn gekomen uit de onderzoeksresultaten en de vooraf vastgestelde randvoorwaarden. Deze applicatie is geïmplementeerd om aan te zien of de theorieën overeenkwamen met de praktijk. De contextuele factoren gebruikersinteractie en audio hebben beide relevante informatie te bieden wanneer deze verwerkt en weergegeven worden door een mobiele context-aware scanapplicatie. In de toekomst zou de hardware en de backend verder aangepast kunnen worden om meer mogelijkheden toe te voegen die bekend zijn geworden maar voor dit onderzoek voldeden de antwoorden van de contexten die waarde toevoegden aan de verwachtingen en het te bereiken doel.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingHBO-ICT
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
Domein Technology, Water & Environment
PartnersZes B.V., Goes
Datum2019-01-31
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk