De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Herbestemming zorgcomplex Den Berg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Herbestemming zorgcomplex Den Berg

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De doelstelling van dit afstudeerproject is het zelfstandig uitwerken van een project van een redelijke complexiteit en omvang. Het gekozen project is de Herbestemming Den Berg te Goes, ontworpen door Archikon architecten & constructeurs. Tot het project behoren vier gebouwen, waarvan gebouw 2 (het zorgcomplex) is uitgewerkt tijdens de afstudeerperiode. Het zorgcomplex biedt gezondheidszorg en dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten.

Uit een analyse van de bouwtechniek van het bestaande gebouw blijkt, dat het project op een aantal onderdelen niet efficiënt is uitgewerkt. Hieruit is dan ook de hoofdvraag ontstaan: Hoe kan ik het zorgcomplex Den Berg te Goes bouwkundig efficiënt uitwerken binnen de huidige normen en regelgeving? Op het gebied van bouwkundige efficiëntie heb ik me beperkt tot het gebruik van vloeroppervlak en de detaillering.

Voor de afstudeervariant architectuur 1ste fase is een bouwtechnisch ontwerp gemaakt aan de hand van het opgestelde Programma van Eisen; de ruimten, het aantal en het oppervlak zijn afkomstig van het bestaande gebouw. Deze gegevens zijn aangevuld met functionele, prestatie en technische eisen. Hieruit volgt een ruimtelijk ontwerp, de architectonische uitstraling van het gebouw en de structuur. Van het voorlopig ontwerp wordt een plananalyse gemaakt, waaruit verbeterpunten/aanpassingen volgen. Tijdens het ontwerpen wordt rekening gehouden met efficiënt gebruik van vloeroppervlak. Ook wordt er bij het ontwerpen al rekening gehouden met de te verwachten detaillering, ivm de efficiëntie van de details.

Het definitief bouwtechnisch ontwerp van Herbestemming Den Berg wordt bouwtechnisch uitgewerkt. Tijdens dit proces vindt regelmatig terugkoppeling plaats naar het bouwtechnische ontwerp met betrekking tot de maatvoering, om het geheel zoveel mogelijk af te stemmen op standaard afmetingen van toegepaste materialen (= efficiëntie). Zoals eerder beschreven is gelet op efficiënt detailleren. Details of delen van details komen herhaaldelijk terug in het gebouw. Daarnaast is het aantal verschillende gevelopeningen en binnendeuropeningen is beperkt. Regelmatig worden afwegingen gemaakt tussen efficiëntie en de te bereiken architectonische uitstraling, waarbij de keuze soms is gevallen op een minder efficiënte oplossing om de beoogde uitstraling te bereiken.

Naast eerder genoemde onderdelen zijn ook de bouwfysische aspecten, de technische installaties en de brandveiligheid uitgewerkt. Dit alles zal zorgen voor een zo volledig mogelijk uitgewerkt project. Het gehele proces, bevindingen en motivaties zijn beschreven in dit eindrapport.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBouwkunde
AfdelingAcademie voor Technologie & Innovatie
PartnersHogeschool Zeeland, Vlissingen
Datum2009-06-22
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk