De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motiveren in de schuldhulpverlening

praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motiveren in de schuldhulpverlening

praktijkgericht kwalitatief onderzoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanuit het maatschappelijk werk Walcheren ontstond de vraag: Op welke manier maatschappelijk werkers aandacht besteden aan de motivatie bij cliënten met schulden tijdens de taxatiefase (de eerste drie gesprekken tussen cliënt en hulpverlener). Het leek er in eerste instantie op dat medewerkers zich vooral bezighielden met het probleem van de cliënt en hoe deze zo snel mogelijk opgelost zou kunnen worden. Hierbij zou er geen aandacht besteed worden aan de motivatie van de cliënt om vanuit eigen kracht de schuldproblemen aan te pakken en deze motivatie te verbeteren zodat een cliënt in de toekomst zijn eigen financiële problemen aan zou kunnen pakken.
Vanuit deze probleemstelling werd de onderzoeksvraag geformuleerd: Op welke wijze kan de maatschappelijk werker tijdens de taxatiefase de motivatie van de cliënt met schulden verbeteren?

Het onderzoek betreft een kwalitatief onderzoek waarbij er vanuit de theorieverkenning onderzoek wordt gedaan in het werkveld. Tijdens de observaties en de interviews met de medewerkers zijn er verschillende topics aan de orde gekomen als: oplossingsgericht werken, methodisch werken, motivatietechnieken, zelfredzaamheid, weerstand van de cliënt en gedragsverandering. Deze topics zijn leidend geweest voor dit onderzoek waardoor de onderzoeksvragen beantwoord konden worden.
De observaties zijn verricht in de taxatiefase van het schuldhulpverleningstraject. Hierbij is geobserveerd in hoeverre de motivatie van de cliënt aan de orde is gekomen en welke motivatietechnieken er gebruikt zijn door de medewerker. De interviews sloten hierop aan doordat er met de medewerker die geobserveerd was de observaties nagelopen werden. Tijdens de interviews werd er ook ingegaan op hoe de medewerker de motivatie van de cliënt tijdens de taxatiefase en het gehele schuldhulpverleningsproces aan de orde stelt.

Uit de resultaten van dit onderzoek is gebleken dat de medewerker tijdens de taxatiefase meer aandacht zou kunnen besteden aan het motiveren van de cliënt met schulden. Vaak kiest de medewerker ervoor om de situatie en de problematiek van de cliënt eerst te stabiliseren en in een latere fase aan de motivatie en het gedrag te werken.
De motivatie van de cliënt komt tijdens de taxatiefase voor een deel aan de orde door de cliënt al direct opdrachten te geven en de verantwoordelijkheid over het probleem terug te leggen bij de cliënt. De eigen kracht en het netwerk van de cliënt wordt ook aangesproken. Verder zijn er verschillende methodische hulpmiddelen om de motivatie, zelfredzaamheid en de gedragsverandering van de cliënt in beeld te brengen zodat er direct interventies ingezet kunnen worden die aansluiten op de motivatie van de cliënt. Uit onderzoek blijkt dat de medewerkers hier nog niet voldoende van op de hoogte zijn om deze hulpmiddelen toe te passen in de praktijk. De verdere resultaten, conclusies en aanbevelingen zijn te vinden in dit onderzoeksverslag.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersMaatschappelijk Werk Walcheren
Datum2014-06-25
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk