De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongeren en hun ondersteuningsplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jongeren en hun ondersteuningsplan

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Door de consulenten van MEE Zeeland wordt er een probleem gesignaleerd in de begeleiding van jongeren en het opstellen van hun ondersteuningsplan. Er wordt gezien dat veelal van de communicatie tussen de consulent en de ouders verloopt en de jongeren, waar het in dat geval om draait, nauwelijks worden betrokken. Echter vanuit de visie van het ondersteuningsdenken, welke bij MEE Zeeland gehanteerd wordt, is juist het betrekken van de jongeren en hun eigen ondersteuning in kaart brengen van groot belang.
In dit onderzoek is de volgende centrale onderzoeksvraag neergezet: ‘Op welke manier kunnen de consulenten van MEE Zeeland de jongeren, die aangemeld worden bij MEE Zeeland in de leeftijd van 10-20 jaar, betrekken bij het opstellen van een ondersteuningsplan?’. Om tot een antwoord te komen op deze vraag is kwalitatief onderzoek gedaan waarbij acht respondenten zijn geïnterviewd, jongeren tussen de 10 en de 20 jaar. Er is gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview aan de hand van een topic lijst.
De resultaten die voortkomen uit de afgenomen interviews geven een duidelijk beeld van hoe de hulpverlening door de MEE consulenten door de jongeren wordt ervaren. Belangrijke resultaten zijn dat jongeren graag volledig bij het traject aanwezig willen zijn, dus bij zowel het maken van de vraagverduidelijking als het opstellen van het ondersteuningsplan, en daar ook inspraak in willen hebben. Dit heeft namelijk invloed op hun motivatie en betrokkenheid; empowerment. Daarnaast willen ze graag inzage in de verslaglegging; ze willen graag de eigen regie behouden. Ondanks dat ze graag vanaf het begin betrokken zijn, is het begin wel moeilijk omdat er een vertrouwensband met de consulent wordt gemist. Dit ligt niet aan de houding van de consulent, maar het opbouwen van vertrouwen heeft tijd nodig. Het is daarbij voor de jongeren belangrijk dat ze beschouwd worden als een ‘normaal’ persoon.
Uit de resultaten volgen ook aanbevelingen. De kennis die MEE Zeeland in huis heeft over het betrekken van jongeren is waardevol. Het is daarom goed om dit te delen met andere professionals, omdat jongeren hier ook wel eens negatieve ervaringen mee hebben. Daarnaast moet het belang van het opbouwen van de vertrouwensband tussen de jongere en de hulpverlener niet onderschat worden. Het is van belang dat daar in het begin van de hulpverlening veel tijd voor wordt genomen, door uitgebreide kennismaking. Daarnaast is uitleg geven ook van groot belang. Dat geeft de jongere controle en overzicht, wat maakt dat ze meer vertrouwen krijgen. Dit kan ook allemaal opgenomen worden in een ‘MEE-app’. Deze app is in bezit van zowel de consulent als de jongere en eventuele anderen waarmee de jongere zijn ondersteuningsplan wilt delen. Dit stimuleert de eigen regie en het streven van de jongeren naar autonomie in de adolescentie fase. In de app worden zowel de kennismaking, algemene gegeven, vraagverduidelijking en ondersteuningsplan opgenomen. Zodat de jongere ten alle tijde mee kan kijken. Op deze manieren kan de ondersteuning aan jongeren nog verder geoptimaliseerd worden.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingSocial Work
InstituutAcademie voor Zorg & Welzijn
PartnersMEE Zeeland
Datum2015-06-24
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk