De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Competenties in de sociale werkvoorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Competenties in de sociale werkvoorziening

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het onderwerp van dit afstudeerverslag is het onderzoek naar het nieuwe personeelsinstrument dat de competenties van de medewerkers van de sociale werkvoorziening LétÉ in kaart brengt. De probleemstelling die in dit gehele verslag centraal staat is de volgende:

"Op welke manier kan LétÉ de competenties en mogelijkheden van haar werknemers beter in kaart krijgen, aangezien de Individuele Ontwikkelingsplannen niet het gewenste gebruiksgemak en output bieden?"

Het doel van dit verslag is dan ook het aanleveren van het nieuwe personeelsinstrument, dat niet alleen inhoudelijk iets aan de organisatie toevoegt, maar waarbij ook gedacht wordt aan de implementatie van het competentiemodel.

Mijn opdracht bevat het ontwikkelen van een vragenlijst en model waarmee de competenties van de werknemers in kaart gebracht kunnen worden. Via literatuurstudie is gebleken dat in een sociale werkvoorziening basiscompetenties centraal staan. Competenties zijn een combinatie van vaardigheden, kennis en gedrag die bepalend zijn voor succes. Omdat het niveau over het algemeen vrij laag ligt binnen dit bedrijf, zal de vragenlijst voornamelijk basiscompetenties bevatten, zoals flexibiliteit, samenwerken en besluitvaardigheid.

Via het doen van onderzoek in de organisatie, door middel van het houden van interviews onder de afdelingschefs en werkleiders, is gebleken dat er ook aan de invoering en handhaving van het nieuwe instrument het nodige vastgelegd dient te worden. De meest opmerkelijke en uniforme meningen die gegeven werden in het onderzoek waren omtrent de samenwerking binnen de organisatie. Hier bleek nog heel wat te verbeteren zijn. Daarom is ook in de aanbevelingen opgenomen het model in te voeren aan de hand van de 360º feedback assessment theorie. Zo staat de medewerker en zijn ontwikkeling centraal en alle stafafdelingen zijn er om deze ontwikkeling te bevorderen. De afdelingen personeelszaken, opleidingen, detacheren/begeleid werken en test en trainingscentrum zijn er om deze ontwikkeling te ondersteunen. Kernelementen om het nieuwe instrument te laten slagen zijn onder andere, het samenwerken van de verschillende afdelingen onderling, een betere communicatie proberen te ontwikkelen en een duidelijke structuur aanbrengen vanuit de bovenkant van de organisatie, zodat iedereen weet wie waar verantwoordelijk voor is.

Toon meer
OrganisatieHZ University of Applied Sciences
OpleidingBedrijfskunde - MER
AfdelingAcademie voor Economie & Management
PartnersLete, Middelburg
Datum2007-06-27
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk